Математически модел на житейски проблем представя Любен Личев

В тези трудни дни на карантина,чрез Регионален център за извънкласно образование към Фондация „Миню Балкански“ в с. Оряховица, лауреатът на конкурса „Минко Балкански“ ЛЮБЕН ЛИЧЕВ реши да направи лекция онлайнт за математически таланти. Дистанционната лекция е свързана с

Един математически модел на житейски проблем

30 ученици ще имат възможност да се включат в лекцията на Любен Личев, която ще се проведе на 25 април 2020 г.

Лекторът Любен Личев е национален състезател, трикратен медалист от най-големия математически форум за ученици в света – MOM и лауреат на конкурса « Минко Балкански » за 2014 г. Член е на Националния отбор по математика. От 2015 до 2017 г. учи в лицей Louis le Grand в Париж. От 2017 г. учи в Ecole normale supérieure в Лион, а от 2019 г. насам специализира вероятности и комбинаторика. От 2018г. обучава даровити деца в Лятната школа по комбинаторна математика, организирана от фондацията.

Ето как Любен Личев представя темата „Интервални графи. Кутиечност на граф”:

В живота често се сблъскваме с организационни проблеми. Например, как да организираме задълженията си, които трябва да изпълним в строго определени (и понякога препокриващи се) часови отрязъци през деня, за да свършим цялата работа за най-малко поредни дни? Естествено, трябва да се постараем също така да отделим необходимото време на всяка отделна задача (защото бързата работа е срам за майстора) и по подобни причини избягваме да вършим две неща наведнъж. Ще разгледаме математически модел на този житейски проблем и ще се опитаме да достигнем до отговорите на този и други въпроси”.

Обучението е за ученици от 8 до 12 клас.

Заявки за участие се приемат на електронния адрес на фондацията : fmb.shkoli@gmail.com. В заявката моля напишете три имена , клас, училище, електронен адрес, телефон на желаещите за участие. Одобрените за обучение ще получат потвърждение до 20 април 2020 г.

Янка Ковачева – организатор -Учебни дейности