Отменят се още от въведените допълнителни противоепидемични мерки в Стара Загора

Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров се отменят още от въведените допълнителни противоепидемични мерки. Считано от 21 април 2020 г. се възстановява работата на кафе-автомати и вендинг машини, намиращи се на територията на община Стара Загора. Собствениците на съоръженията трябва да осигурят ръкавици за еднократна употреба на клиентите си.

Платеното кратковременно паркиране в границите на  „Зелена зона“ започва да работи също на 21 април 2020 г. с обичайното си работно време – от 8:00 до 18:00 часа – от понеделник до петък, а в събота от 9.00 до 14.00 часа.

Посещенията на всички културни институции – музеи, библиотеки, куклен театър, драматичен театър и опера, както и на децата в детски ясли и детски градини, продължава да е преустановено до отмяната на извънредното положение, обявено с Решение от 13.03.2020г. от Народното събрание на Република България.

Препис от Заповедта е връчен на кметове и кметски наместници на територията на общината, заместник-кметове, секретаря на Общинска администрация и директора на ОД МВР- Стара Загора за сведение. 

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на секретаря на Община Стара Загора.

Възстановява се движението по ул. „Младост“ в старозагорския кв. „Железник“

Община Стара Загора съобщава на всички жители и гости на града, че от 13 април 2020 г. се възстановява движението на обществения градски транспорт по ул. „Младост“ в кв. „Железник“.

Павлина Дудева