Доброволци помагат в дейностите по дезинфекция в Стара Загора

Доброволци се включват в помощ на общински служители в дейности по пръскане с цел обеззаразяване в различни райони на Стара Загора. Групи от СНЦ „Брат за брата“ и младежи от различни обществени и политически организации  вече са извършили дейности по дезифекция в кварталите „Кольо Ганчев“ и „Зора“. Предстои такава да бъде направена и в кв. „Три чучура“.

На всички, които се включват и помагат, се осигуряват необходимите лични предпазни средства и материали за извършване на дезинфекцията. До момента готовност за доброволчество в Общината са заявили 66 души.

По предварително изготвен график продължава ежедневното миене на улиците в Стара Загора.

„Със затоплянето на времето стартираха и дейностите по косене на тревните площи“, допълни още началникът на общинското звено „Озеленяване и комунални дейности“ Николай Стоев.