Доц. Нели ГРОЗЕВА, зам.ректор по учебната дейност на Тракийски университет:“Успешно стартираха онлайн приемните изпити“

Доцент Грозева, как премина провеждането на първите предварителни тестове и изпити в Тракийски университет?

Първата дата за предварителни кандидатстудентски изпити, които бяха общо пет- изпит по обща езикова култура, и тестове по математика, география, обща техническа подготовка и биология преминаха успешно. Заявилите участия бяха 124, но не всички успяха да се включат и бяха прехвърлени за следващи дати. Причина за това е, че за да се осъществи този дистанционен формат е необходимо да имат надежден, добър интернет и компютър, който е снабден с всичко необходимо за конферентна връзка. При направените проби- тестове на някои от кандидатите се установи, че липсва или микрофон или камера. Това е в разрез с приетите правила за дистанционно провеждане на изпитите. Има по две възможни дати за предварителни изпити или тестове. Следващите дати за явяване са на 11 април т.г. за теста по биология, а на 26 април е за останалите тестове. Кандидатстудентите бяха прехвърлени на тези дати, за да успеят през това време да си набавят необходимото.

Каква е технологията, как точно се провеждат тези онлайн тестове и изпити?

Провеждат се през електронната платформа на Тракийския университет при непрекъснато онлайн видеонаблюдение във видеоконферентна връзка с квестор и запис от упълномощени членове на изпитните комисии. По този начин се гарантира информационна сигурност и възможност за контролиране на протичане на целия изпит.

Един ден преди да започне изпитът, квестор, който е обучен от Тракийски университет, осъществява видеоконферентна връзка със съответния кандидат и проверява неговите устройства. Ако има нужда от нещо му съобщава, за да го набави. Квесторът прави пробен тест с въпроси, които не са по тематиката, по която ще бъде изпитван, за да провери умението му да изтегли линка, да сподели екрана си и пр. Т.е. проиграва се цялата технология, за да бъдат по-подготвени кандидатите. В деня на изпита, кандидатът се явява и осъществява видеоконферентна връзка с квестора си половин час по-рано. Ние сме изискали предварително съгласие за лични данни – лична карта, като закриват всичко друго, освен трите имена, снимката и ЕГН, което ползват и когато кандидатстват, за да сравним дали лицето, което се явява на изпит е същото с това, което е заявило участие. След това ни споделя екрана си, за да проверим дали няма програми, които да му позволяват достъп до друга база данни. След това се прави проверка на стаята чрез камерата, с която лицето разполага. Микрофонът остава включен през цялото време, за да могат изпитваният и квесторът,

който управлява изпита, да си комуникират .

Системата е така нагласена, че веднага след изтичане на времето за провеждане на изпита – 3 часа, 2 часа и 1.30 ч., зависи какъв е изпитът, написаното веднага се връща при нас, без изпитваният да има възможност да пише извън рамките на определеното от методическите правила за съответния изпит или тест време.

Един квестор колко кандидатстуденти наблюдава?

Един квестор наблюдава не повече от четири кандидатстуденти. Колкото са необходими, вече сме осигурили и обучили. Изпитите ще бъдат по два пъти във всеки определен ден. Кандидатите ще бъдат разделени на две равни половини, за да се проведе два пъти изпитът на тази дата. Критерият за разделяне е датата за подаване на документите.

Как и от кого се оценяват работите на кандидатстудентите?

Оценяват се от утвърдените комисии. Писмените работи се връщат при нас и се съхраняват в електронната ни система. Разпечатват се на хартия. Кодираме ги, като разделяме името от писмената разработка и ги шифрираме, за да се спази първото правило за анонимност. След като се оценят работите ги дешифрираме и виждаме срещу всеки фиктивен номер кое име стои. При публикуване на резултатите на сайта на университета, публикуваме входящите номера, за да защитим личните данни на кандидатите. Така че спазваме всички правила – изпитът да е писмен , да е анонимен и кандидатът безпристрастно да бъде оценен.

Вие как оценявате резултатите от първите предварителни изпити и тестове?

Заедно с колегите ги сравнихме с резултати от минали години и видяхме, че са по-ниски. Например на изпита по обща езикова култура липсва отлична оценка, а винаги по-рано е имало. Единствено по-добри резултати – четири отлични и две пълни шестици има на теста по биология. Обясняваме си това, че младите хора не са адаптирани по този начин на изпитване. Навярно е по-трудно на някои от тях да попълват на компютър данни, да записват в писмен вид…Можем само да гадаем. Но резултатите и всички мерки, които сме предприели, записите, които изгледахме, след като приключи изпитът (техническата комисия гледа всички записи на изпитите) показват, че по-голямата част от кандидатите са писали спокойно, не са търсили начини за поглеждане, за подсказване и т.н.

Някой от кандидатстудентите „не изгърмя ли с пищов“?

Девет от кандидатите не успяха да си завършат писмената работа, тъй като имаха по-дълго време липса на микрофон или камера. При някои от тях имаше прекъсване на интернета. Като се насложиха тези технически проблеми, писмената им работа не беше зачетена. На тези, на които се установи, че не са успели по технически причини, им дадохме възможност да се явят на другата дата. А тези, които видимо сами си изключиха компютрите, разработките им не пристигнаха при нас.

Има и една анулирана работа, след като комисията разгледа няколко пъти записа. Имаше продължително изключване на камера и микрофон, което ни гарантира, че кандидатът е ползвал други устройства или подсказка.

Какви предварителни изпити и тестове предстоят?

Всички предварителни изпити ще бъдат проведени. До тук само предварителните изпити от 14 март бяха отложени. Отложеният изпит по биология на 14 март, ще се проведе на 9 май. От 13 април кандидатите ще имат възможност да подадат документи, ако това не са сторили досега. Всички останали отложени изпити от 14 март ще бъдат проведени на 26 април. Отложеният изпит по химия на 4 април ще бъде проведен на 25 април, заедно с редовния изпит по обща техническа подготовка. На 11 април е предварителна дата за биология – изпит и тест.

Кога стартира редовната кандидатстудентска кампания?

Подаването на документи за редовната кандидатстудентска кампания започва от 1 юни 2020 г. За подаването на документите е необходима дипломата на кандидатстудентите. Предвид епидемиологичната обстановка не знаем кога ще бъдат матурите и от тук, кога ще бъдат редовните кандидатстудентски изпити. Във всички случаи сме на мнение, че дори всичко да е наред, трудно ще си позволим поне в близките няколко месеца да събираме 500 човека в един ден на изпит в университета. Колкото и да е овладяна дотогава епидемиологичната обстановка, това са кандидати от цялата страна. Така че най-вероятно всички изпити в университета ще продължим да провеждаме онлайн. Така е по-безопасно за всички.

Доцент Грозева, какви са плюсовете и минусите на онлайн обучението на студентите, което сега се провежда в университета?

Обучението се извършва в две платформи- на Тракийски университет като допълнително използваме всички електронни възможности и ресурси. Някои предпочитат част от материалите да им бъдат дадени в групите във Фейсбук, другите – във вайбър, използваме Електронния тракийски университет да съхраняваме ресурси и т.н. Плюсовете за електронния курс са, че над 90% от студентите посещават лекциите, а в някои случаи са почти 100%. Защото този подход позволява отвсякъде да влязат, да слушат, да дискутират. Особено полезно е за задочния курс на обучение. Минусите са, че при голяма част от специалностите има специфика, която изисква практика. Например в Педагогическия факултет са необходими ученици. Разбира се студентите ще провеждат част от занятията си през виртуалните класни стаи, но във Ветеринарномедицинския им трябват пациенти – животни. В Медицинския факултет и медицинските колежи също им трябват пациенти. На този етап наблягаме основно на лекционните курсове. Търсим възможности за провеждане и на практическите занятия онлайн. Хубавото на всичко това е, че всички преподаватели и студентите са готови за дистанционно обучение. Може би това щеше да стане много по-бавно във времето, ако не бяхме изправени пред пандемията коронавирус. Вече имаме и тази възможност . Дай Боже, обстановката да позволи по-скоро да преминем към нормалните познати форми на обучение.

На кого искате да благодарите за успешно проведената офанзива?

Благодаря на всички преподаватели, студенти и служители, защото всички заедно искахме и успяхме да направим възможно онлайн обучението в Тракийски университет. Във всички звена има екипи от служители и преподаватели, които бяха скоростно обучени, за да могат да използват всички електронни ресурси за електронно обучение, които имаме като база.

Специално благодаря на екипите от информатици, математици и IT– специалистите на Тракийски университет, на зам.ректора проф. Мирослав Карабалиев, който застана начело на тях, за да проведе електронизацията на тези изпити и разбира се на учебния отдел, който организира другата част, за да стане възможно дистанционното провеждане на кандидтстудентските изпити. За електронното обучение в Тракийски университет помагат всички – протоколи, упражнения,асистенти, докторанти, професори които водят занятия, участват изключително дейно и отговорно. Защото е необходима детайлна разработка на всяка част. Това, което искаш да кажеш на студентите трябва да бъде написано и показано. Бяха закупени много камери, за да може да се заснеме част от материала като видео, за да се разбере по-добре. Наблюденията под микроскоп бяха заснемани и пр.

В сайта сме качили едно благодарствено писмо от родители на студент, който учи в Медицинския факултет. Те са възхитени по какъв начин, без за има срив в системата той си води занятията, участва в дискусии, успява да разбере всичко и т.н. Това показва, че действително успяхме за краткия срок да преминем към тази форма на обучение. Стрес и страх имаше у всички, но се справихме с това предизвикателство.

Доцент Грозева, какво е посланието Ви към кандидатстудентите, студентите, преподавателите и служителите на Тракийски университет?

Най- важно от всичко е да бъдат здрави, да се пазят, да изпълняват всичко което казват здравните специалисти, за да успеем по-лесно да преодолеем състоянието, в което се намираме. Вярвам, че най-хубавото е пред нас.

Росица Ранчева