Психологът Яна Христова пред Dolap.bg – „Как да подкрепим  детето в пандемия  на коронавирус?“

Яна Христова е  психолог, фамилен консултант, кризисен психолог. Завършила е психология във Великотърновски университет „ Св. Св. Кирил и Методий, Специалност ”Психология на личността”, магистър.

Специализирала е в ПИСЕЛ Системен подход във фамилната терапия за работа със семейства. Преминала  базисен курс  по Транзакционен анализ, специализирани модули за обучение в  когнитивно-поведенческа терапия, арттерапия, психоонкология, сертифицирано обучение по кризисна психология. Завършено обучение по програмата на д-р Томас Гордън „ Трениране на успешни родители”. Базисна специализация по  Есенен университет по зависимости и обучения за терапия на зависими  към ПАВ деца и техните семейства –  фондация „ Стефан Батори” Варшава, Полша. Обучавана в методи за работа с жертви преживели насилие

Има 18  годишен опит в индивидуалното и групово консултиране, психологическото консултиране на семейства и деца. Работи и  като кризисен психолог, член на Националната мобилна група за психологическа подкрепа към МОН. Извършва групови и индивидуални кризисни интервенции.

Психолог  в Държавна психиатрична болница „ Д-р Г. Кисьов“ гр. Раднево. Там  работи индивидуално и в групи с хора страдащи от различни психични заболявания и зависимости. От много години  има индивидуална  практика на психолог и фамилен консултант.

Как да подкрепим  детето в пандемия  на коронавирус? – няколко основни идеи и насоки

Независимо от възрастта на детето е необходимо да се създаде спокойна и доверителна  атмосфера, където то  ще може спокойно  да задава въпроси и споделя  открито за своите преживявания.

Основните  насоки към родителите в подкрепянето  на детето е едновременно  да  получи :  информация според възрастта си,  адекватно отреагиране на споделените емоции и преживявания и същевременно да бъде  обучено как може да защити себе си и своето семейство от Ковид  – 19.

Конкретни стъпки  при деца в  начална училищна възраст

1.Успокойте   детето.

Бъдете с детето максимално честни и открито разговаряйте за коронавируса.  Обяснявайте без паника.

Изслушвайте детето с търпение и разбиране. Не избягвайте темата за коронавируса, ако то  има нужда да говори. Децата в тази възраст   рисуват във фантазиите си страховити сценарии, много по-страшни от реалността. Много често децата се страхуват за здравето и живота на своите близки Необходимо е да положите умения и усилия да ги успокоите.

Да се има предвид , че децата в тази възраст са силно повлияни от всичко, което  възрастните обсъждате в тяхно присъствие. Те могат лесно да бъдат наплашени.

Малките деца са под силното влияние на родителите. По –здравословно е родителите да филтрират информацията, която са получили от авторитетни източници и да я предадат на децата си по начин достъпен и безопасен за тяхната възраст.

Родителите могат да контролират своето поведение и емоции в присъствието на своите деца.

  1. Научете детето да предприема конкретни мерки, основни правила за лична хигиена, за да снижи риска от заразяване и разболяване.

Това ще позволи на детето ви да разбере, че от него също зависи и може да контролира в определена степен ситуацията, да влияе активно на това да се защити и да защити  своите близки от инфекцията.

Примерно би могло да се каже“  Има неща, които могат да ти помогнат на теб и на нас да не се заразим и да останем здрави. Виж колко много неща можеш да направиш и да се погрижиш за своето и нашето здраве.

  1. Създайте и поддържайте здравословна структура на деня на детето.

Да му се помогне активно да бъде въвлечено в онлайн учебния процес – учебни часове, подготовка на уроци и домашна работа

Да продължи да изпълнява ежедневните си  отговорности и задължения , лични и към своето семейство преди настъпването на епидемията с коронавирус.

Да се насърчи контакта чрез интернет със своите баби дядовци, членове на разширеното семейство, за да се избегнат негативните последици на  социалната изолация.

  1. Поддържайте контакт с родителите и децата от класа или от приятелския кръг на детето.

За децата е много важно да поддържат контакт със своите връстници.

  1. Реализирайте съвместни креативни дейности с детето.

Тук спокойно може да се доверите на въображението на децата и идеите им за съвместни забавления. Можете например да готвите заедно или да творите заедно ..това ще ви даде възможност реално да подобрите общуването с детето  като  засилите усещането за присъствие, подкрепа и поощрения за постигнати резултати.

Активно общувайте  с децата всеки ден – настолни семейни игри, забавления и позитивни занимания, семейни ритуали и дейности.

Конкретни  насоки за подкрепа  при  тийнейджъри.

При подкрепата на подрастващите има някои особености:

Авторитетът на родителите не е толкова определящ, както при по-малките деца. Това не означава, че те нямат нужда от емоционалната подкрепа на своите родители. Всичко, което правим подкрепяйки по-малките деца бихме могли да използваме и при юношите в една или друга степен в зависимост от техните потребности.

Информацията, която родителите ще дадат на своите тийнейджъри трябва да е редуцирана, да преобладават конкретни факти, изследвания, статистики, какви мерки са предприети , позитивни примери за справяне и лечението на коронавируса от авторитетни източници. Родителите трябва да помогнат на своите деца да се ориентират и да коригират достоверността на информацията, която получават най-вече от  социални мрежи, приятели, връстници, медии.

Родителите да помолят  тийнеджърите  за помощ  като  помислят как от разстояние  биха могли да подкрепят своите баби и дядовци и възрастни роднини, които живеят изолирани и са  най-уязвимата група.

  1. Бъдете пример за вашето дете.

Личният пример на родителите е определящ за по-малките деца и важен за подрастващите. Погрижете се за физическото си здраве и психологическия комфорт, за да бъдете полезни и подкрепящи за вашите деца. Това на практика означава ежедневна  отговорност и самодисциплина относно лична хигиена, здравословен и редовен  режим на хранене и сън,  мерки за повишаване на имунитета – вашия и на децата ви, здравословни начини за справяне с тревожността и  със стреса, които са дали своята ефективност в други кризисни ситуации в минали периоди в живота ви, техники за релаксация, техники на дишане, техники за отклоняване и овладяване на негативните , ирационални мисли, търсене ни поддържане на подкрепяща неформална среда по безопасен начин –онлайн, телефони и т.н., търсене на професионална помощ, ако тревожността се засилва.

Ако  децата ви имат повишена тревожност и ескалиращ психологически дискомфорт е необходимо да се обърнете  за подкрепа и професионална помощ към специалисти.

Независимо в каква възраст е вашето дете е много важно то да усеща  подкрепата ви, а да бъде тя адекватна означава  възрастните  да поемем личната си отговорност за  намиране на  конструктивни начини за справяне с извънредната ситуация , както и със собствените си страхове и тревожност. …

И нещо много важно в заключение  – продължавайте да обичате безусловно вашите деца и ежедневно  им показвайте любовта си с жестове, действия и поведение .