ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ОНЛАЙН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Дата

Изпит/тест

Срок за подаване на документи

Кои кандидат-студенти имат право да се явяват на изпита/теста?

11 април

изпит по биология,

тест по биология

до 12 ч. на 7 април ПОДАЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ДАТА 11 АПРИЛ за явяване на изпита по биология и на теста по биология.

25 април

изпит по химия,

тест по общотехническа подготовка (ОТП)

до 12 ч. на 21 април ПОДАЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ДАТА 4 АПРИЛ (изпитът беше отложен) за явяване на изпита по химия; ПОДАЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ДАТА 25 АПРИЛ за явяване на изпита по химия и на теста по ОТП.

26 април

изпит по обща езикова култура (ОЕК), тест по биология,

тест по география,

тест по математика,

тест по общотехническа подготовка (ОТП)

до 12 ч. на 22 април

ПОДАЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ДАТА 14 МАРТ (изпитът и тестовете бяха отложени) за явяване на изпит по ОЕК, тест по биология, тест по география, тест по математика, тест по ОТП;

ПОДАЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ДАТА 26 АПРИЛ за явяване на изпит по ОЕК, тест по биология, тест по география, тест по математика, тест по ОТП.

9 май

изпит по биология

не се приемат

ПОДАЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ДАТА 14 МАРТ (изпитът беше отложен) за явяване на изпита по биология.