Онлайн ученически дебат провеждат в Стара Загора

Клуб „Дебати“ към Център за подкрепа за личностно развитие Стара Загора и Фондация Bioselena / Биоселена организират публичен ученически онлайн дебат по темата за разхищението на храна. Той ще се проведе на 3 април (петък) 2020 г. от 15:00 часа.

Форматът на дебата е „Световни училища“ с два отбора по трима участника, а темата: „Това правителство ще насърчава усвояването на храните с изтичащ срок на годност, вместо те да бъдат изхвърляни“.

Всеки, който желае да слуша, гледа и участва в дебата, ще може да го направи чрез линк към платформа, в която ще се случи събитието. Линкът ще бъде споделен тук непосредствено преди началото.

Дебатът се случва с помощта на проект #ТвоятаХрана на фондация Bioselena / Биоселена , съфинансиран от Европейския съюз. Той цели да запознае хората с проблема засягащ хранителните отпадъци и да предложи решения за намаляването им от страна на домакинствата.

В Европа годишно се изхвърлят около 100 милиона тона храна. 53% от тях се падат на домакинствата. В същото време милиони хора по света гладуват или не си дояждат, а ресурсите на планетата се задъхват за производството на храни, което след това се пропиляват.

Проектът „Твоята храна“ се изпълнява в шест страни – България, Естония, Латвия, Литва, Румъния и Хърватия, с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Целта му е да повиши информираността по темата разхищението на храна; да даде познания за това как изхвърлянето на храна е свързано с климатичните промени; да информира за взаимовръзките между развиващите се и развитите страни по отношение на производството и потреблението на храни и да популяризира умения за намаляване разхищението на храна в домакинствата.

Росица Въльовска