Обръщение на ректора на Тракийски университет-Стара Загора доц. д-р Добри Ярков към всички служители и студенти на висшето учебно заведение 

Обръщам се към Вас, многобройното семейство на Тракийски университет! Липсваме си всички един на друг вече трета седмица, но искам да Ви уверя, че Тракийският университет работи и в тази тежка ситуация, когато учебните зали са празни. Ние работим иновативно и само за няколко дни успяхме да мобилизираме неприсъствено обучение, използвайки всички електронни форми, така че във всички структурни звена в момента да се водят учебни занятия.

Студентите трябва да бъдат спокойни, че няма да бъде провален летният семестър, няма да бъде провалена учебната година. Могат да се подават онлайн декларации за стипендии и заявления за общежития. Правим всичко възможно учебният процес да продължи, включително да се провеждат семестриални изпити онлайн, където е възможно държавни изпити и докторантски минимуми.

Преподавателите също трябва да бъдат спокойни, защото тяхното кариерно развитие няма да бъде спряно или забавено- всички процедури и защити на дисертационни трудове ще си вървят по график, неприсъствено в онлайн форми на защити и на гласуване.

Научната конференция, която сме планирали на 15-ти май, ще се проведе също онлайн и всички статии ще бъдат публикувани, а за служителите, преподаватели, докторантите и студентите от Тракийския университет това ще бъде безплатно.

Следим всички възможности за кандидатстване на университета с проектни предложения. Към момента текат ремонтни дейности на стойност 1 милион лева във Факултета по техника и технологии-Ямбол към Националния доверителен екофонд. Подготвяме документите по спечелен от Тракийския университет проект към МРРБ на стойност 3 милиона лева за изграждането на академичен информационен център. Сключихме договори по мерките на Министерство на земеделието за близо 7 милион лева. Работата продължава и всичко, което правим е инвестиция в бъдещето.

Усилено подготвяме онлайн кандидатстудентските изпити. Първите такива ще се проведат на 4-ти април 2020 г., имаме пълна готовност- обезпечени са техниката и човешкия ресурс. Осигурена е, както анонимността, така и невъзможността да се използват различни форми на измама за предстоящите изпити.

Най-вероятно много от младежите, които са предвиждали да учат в чужбина, няма да успеят да заминат, имайки предвид сложната ситуация с пандемията. Обръщам се и към тях, вратите на Тракийския университет са отворени  – тук ще получат качествено образование, добра практическа подготовка и възможности за добра реализация и кариерно развитие.

В заключение, искам да Ви насърча да бъдете спокойни и уверени в бъдещето си като служители и студенти на Тракийския университет и да Ви уверя, че всичко, което сме поели като ангажименти към Вас ще бъде изпълнено и ще продължим да работим в това направление, защото скоро кризата с пандемията ще свърши и ние трябва да излезем от тази ситуация още по-силни, още по-мобилизирани и още по-обнадеждени.

Бъдете здрави и Бог да Ви пази!

Доц. д-р Добри ЯРКОВ

ректор на Тракийски университет- Стара Загора