Дистанционно обучават учениците в майсторските класове на Академията по математика в Стара Загора

От 15 март 2020 г.участниците в майсторските класове на Академията по математика към Центъра за подкрепа за личностно развитие на Община Стара Загора, получават по електронен път темите за подготовка. В дистанционното обучение могат да се включат и други желаещи ученици от Община Стара Загора.

Темите са съставени от задачи, които са придружени с подробни решения, както и задачи за самостоятелна работа. В определен срок учениците решават задачите за самостоятелна работа и след проверка получават резултатите в импровизирано състезание между участниците.

Участниците имат възможност да изпращат и коментар на решените задачи и на условията на решените задачи, и на задачите за самостоятелна работа.

Към Академията се обособи и група за подготовка на учениците за националното външно оценяване след 7. клас.

Участието в дистанционното обучение е безплатно. Ето и някои от темите, които вече бяха разгледани в майсторските класове:

Втори клас: Ребуси за второкласници;

Трети клас: Задачи върху шахматната дъска;

Четвърти клас: Номериране на страници;

Пети клас: Разделяне на множества;

Шести клас: За последната цифра

Седми клас: Геометрични задачи с истории;

Осми клас: Една теоремата на Лазар Карно и нейното приложение;

Девети – Дванадесети клас: Една теорема на Рене Декарт и нейното приложение.

Всеки ученик от Стара Загора, дори и да не е участник в майсторския клас, може да получи демонстрационна тема, и да бъде част от заниманията след като изпрати решения на задачите от демонстрационната тема.

Ето и адресите, на които можете да изпращате заявки за участие в демонстрационния кръг:

За 2. клас: mathematics__2@abv.bg (в адреса долните черти са две, една до друга)

За 3. клас: mathematics__3@abv.bg

За 4. клас: mathematics__4@abv.bg

За 5. клас: mathematics__5@abv.bg

За 6. клас: mathematics__6@abv.bg

За 7. клас: mathematics__7@abv.bg

За 8. – 12. клас: mathematics__8@abv.bg

Станаха известни и победителите в Московската олимпиада по математика. Сред участниците бяха и старозагорски ученици. Състезанието се проведе по едно и също време на 9 февруари в 10 страни по света. В България домакин бе фондация „Миню Балкански” в с. Оряховица. Голям успех постигна старозагорецът Павел Казаков, ученик на СУ „Максим Горки” и участник в Академията по математика. В жестоката конкуренция той успя да се класира на трето място.

Росица Въльовска