Български учен от Йейл и Харвард ще води дистанционно обучение в  школите на Фондация „Миню Балкански“ с. Оряховица

Български учен от Йейл и Харвард ще води дистанционно обучение в  школите на Фондация „Миню Балкански“ с. Оряховица

Стефан Кръстанов е възпитаник на  ПМГ „Акад. Никола Обрешков” в гр. Бургас.  Като стипендиант на фондация „Миню Балкански” преди  10 години  започна висшето си образование в Париж.

Миналата година той защити докторантурата си в областта на квантовата информация, под ръководството на проф. Лиан Джиан в Yale Quantum Institute.

Днес  Кръстанов  продължава научната си работа в Harvard и MIT. През свободното си време той се опитва да води образователни занимания за следващото
поколение учени, включително проекти като engineeringday.com и
spinwearables.com.

Стефан Кръстанов, учен от Йейл и Хардвард, ще води виртуални  школи по физика на фондация „Миню Балкански” с. Оряховица

Те ще се  провеждат веднъж в седмицата.  Началото е им е  втората половина на април 2020 г..

Занятията   ще са от типа подготовка за специални теми за  международни състезания  и конкурса Минко Балкански  по физика. Основните участници ще са ученици от  10, 11 и 12 клас.

Лекциите няма да зависят една от друга. Броят на участниците е до 30.

Заявки се приемат на електронния адрес  на фондацията : fmb.shkoli@gmail.com

Заявката съдържа трите   имена на участника, клас, електронен адрес и  мотивационно писмо.

Заниманията ще са в  събота следобед  с времетраене 2 часа.

http://www.balkanski-foundation.org/?fbclid=IwAR07C5qOfcot3EP7Ss1JAXQF4kci2aD1Nd5S_4ELOfqDH3xXqdVfJ-NRtGQ