Заповед за вечерен час в област Стара Загора издаде областният управител

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на вирус COVID-19 на територията на област Стара Загора и по препоръка на Областния медицински съвет днес, 31 март 2020 г., областният управител Гергана Микова издаде заповед, с която се въвежда вечерен час в цялата област. Той ще продължава от 21.00 ч. до 5.00 ч. Вечерният час няма да важи за работещите на смени, лицата, отиващи и връщащи се от работа и за лицата, нуждаещи се от медицински грижи.

Заповедта на областния управител ще влезе в сила от 00.00 ч. на 1.04.2020 г.

Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на ОД МВР Стара Загора и на кметовете на общините от областта.

Dolap.bg