43 общински съветници подкрепиха предложението за създаване в Стара Загора на Национално училище по компютърни науки

На 30 март 2020 г. при специални мерки за сигурност според изискванията от здравните органи се проведе редовното заседание на Общински съвет Стара Загора. Преди началото му, областният управител Гергана Микова представи пред старейшините актуална информация за картината СOVID-19. Към момента има осигурени 283 болнични легла и 37 – интензивни легла, които могат да се използват за по-тежки случаи на заразени с коронавирус. Контролът в големите предприятия се осъществява от РЗИ Проверяват се всички сигнали. На всеки вход се измерва температурата на всички работници. Всички разполагат с необходимите предпазни средства. „Има възможност и за създаване на полева болница с 250 легла”, допълни Микова. До броени дни се очаква голяма доставка на предпазни материали за работещите на първа линия медици в УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович”.
Собственик на два хотела в областта е заявил готовност при необходимост да предостави 100 легла.

„Имаме над 30 доброволци, студенти последен курс от специалност „Медицина“ и техни преподаватели, една част от тях вече работят в Инфекциозна клиника в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ и в болницата, там където се налага“,съобщи Микова.

„Ежедневно под карантина на територията на община Стара Загора се поставят между 30 и 50 души“. Това съобщи секретарят на Общината Делян Иванов, който обобщи данните пред общинските съветници по време на днешното заседание на местния парламент. Стана стана ясно, че с наложени карантинни мерки има хора както в града, така и в шест села. Има образувани две досъдебни производства за нарушаване на мярката.

Бяха създадени мобилни екипи, които помагат на нуждаещи се възрастните хора – трудноподвижни, самотноживеещи, със  закупуване на храни и лекарства. Това се извършва и във всички старозагорски села, за което отговарят кметовете и кметските наместници”, каза Иванов.
Той увери, че се спазват
правилата в старозагорския квартал „Лозенец”, където се извършва пълна дезинфекция. Създадена е организация за обеззаразяване на пешеходната зона и тротоарите във всички квартали, както и при спирките на обществения транспорт. До момента има записани над 60 доброволци, които да се включат в помощ при нужда.

Секретарят заяви, че са извършени проверки и са проведени разговори с ръководствата на 29 от големите предприятия на територията на Стара Загора и са  им съставени предупредителни протоколи за спазване на мерките за биологична сигурност. От думите му стана ясно още, че всички работодатели са обезпечили придвижването на работници от дома до работното им място.
Близо 100 предложения разгледа Общинският съвет на Стара Загора на мартенското си заседание

Прието, с 46 гласа „За“, бе предложението за Правилник, който да даде възможност за отпускане на еднократна финансова подкрепа при раждане или осиновяване на дете в Стара Загора. Трима от общинските съветници дадоха отрицателен вот. Според приетия документ, право да получат еднократна финансова помощ, ще имат родители или осиновители, от които поне един е български гражданин, с повече от три години постоянен и настоящ адрес на територията на строзагорската община. Овен това, родителите е необходимо да имат завършено средно или висше образование към момента на раждане на детето. Няма да се допуска подпомагане на родители или осиновители, чиито деца се отглеждат в специализирана институция. Всички критерии и стъпки са описани в предложението на Общинска администрация.
Съветниците подкрепиха още и откриване на общинска  целодневна детска градина, находяща се в  централната част на града. Целодневна детска градина № 9, ще носи името „Липа“. Тя ще предлага грижа и обучение за деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас. Капацитетът предвижда броят им да бъде 100, а възрастовите групи – 4.
Дебати в местния парламент предизвика предложението за откриване на  Национално училище – Професионална гимназия  по компютърни науки и математически анализи, което да отвори врати под липите. Искра Михайлова от „Възраждане“ прочете писмо от учителката Лили Вълчева, която предлага предвидените средства за откриване на училището да бъдат насочени за лекарства за борба с пандемията. Госпожата изрежда още редица аргументи – правено ли е изследване и анализ, ще има ли кадрово обезпечаване с преподаватели, предложените специалности не са обявени в списъка на МОН и пр. Стана ясно, че писмо с подобно съдържание е изпратено и от ППМГ „Гео Милев“ Стара Загора.

Надделяха разумните становища, че „темата е тест за бъдещото развитие на Стара Загора“. Предложението за национално училище е съобразено с всички законови разпоредби. Налице е съгласието на министъра на образованието и науката и финансовото осигуряване. Освен това, по този начин в града ще се привлекат млади талантливи хора от страната. От друга страна то ще е мост към Тракийски университет за създаване на направление IT– технологии, т.е. това е потенциал от студенти и инвеститори.

43 съветници подкрепиха предложението. Очакванията са гимназията да стартира обучението на ученици още през новата учебна 2020/2021 година.
Открити бяха процедури за избор на управители на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора”  ЕООД и „Център за психично здраве – Стара Загора” ЕООД. Подновени бяха договорите за управление на общинските дружества  „Комплексен онкологичен център – Стара Загора”,  „Медицински център-I – Стара Загора“ и  „Диагностично-консултативен център-I” ЕООД.
Съветниците подкрепиха и програмата за управление на Община Стара Загора за мандат 2019-2023 година на кмета на Стара Загора Живко Тодоров.
По време на заседанието пред старейшините ресорният зам.-кмет Милена Желева обясни, че според Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора, в което членуват над 70 фирми, към 20 март т.г. е освободен около 20 % от персонала. До началото на април те предвиждат процентът да бъде увеличен до 85. Прогнозата им е за 50% фалит на търговски обекти. „Предвижда се възстановяване на бранша в период от три години. Очаква се слаб летен сезон. Министерство на туризма изтегли програмата си за реклама. След като минат най-тежките месеци ще бъде изготвена кризисна програма. Общинска администрация има готовност през следващите месеци в Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2020 година, която се гласува на сесията, да настъпят адекватни промени.

Общинският съвет даде съгласие за освобождаване на търговци от заплащане на определени видове такси, цени и задължения за плащане на наем по време на въведените ограничения и мерки за превенция на разпространението на COVID-19. Предложението бе включено като извънредна точка в дневния ред от кмета Живко Тодоров. То цели ограничаване на отрицателното икономическо въздействие на наложените противоепидемични мерки върху местната стопанска активност.
По време на мартенското заседание беше подкрепено именуване на улица с името „Атанас Гюдженов” в старозагорския квартал „Кольо Ганчев”.

Dolap.bg