Икономически специалисти от Тракийски университет се включват с експертизата си в помощ на местните администрации

На 23 април 2020 г. преподаватели от катедра „Регионално развитие“ в Стопанския факултет на Тракийски университет организират кръгла маса на тема: „Развитието на населените места и общините в област Стара Загора – с поглед след 2020г.“

Тя е насочена към всички администрации на общини и населени места и ще се проведе дистанционно. На 23-ти април те ще получат на служебните си пощи Сборник с презентации от различни лектори-специалисти в областта на икономиката.

Целта е да се поставят на дневен ред въпроси от обществена значимост, свързани с местното и регионално развитие в област Стара Загора, имайки предвид усложнената ситуация заради пандемията, сподели ръководителят на катедра „Регионално развитие“ проф. Юлияна Яркова. – Заради извънредното положение сме убедени, че бъдещето развитие на населените места и общини заслужава по-специално внимание и преосмисляне. Държим да продължи нашето дългогодишно сътрудничество с местната администрация от региона и да бъдем подкрепа в решаване на неотложни и стратегически задачи, защото неведнъж съм казвала, че не може да има национален напредък без силно местно развитие“.

Преподавателите от катедрата са членове на различни експертни съвети – Регионален съвет за развитие на Югоизточен район; Областен съвет за развитие-област Стара Загора; участват в работни групи към Програмата за развитие на селските райони, Р България 2014-2020; извършват консултантска дейност в подкрепа на национални, регионални и местни органи за управления – МОН, МРРБ, управления на образованието, общински администрации и др.

Администрациите от област Стара Загора ще имат възможност за обратна връзка и да получат компетентни съвети от икономически експерти за справяне със съответните проблеми и казуси, които са възникнали по време на извънредното положение.

Надя Лилова