Удължават срока на неприсъственото обучение в Тракийски университет

Удължават срока на неприсъственото обучение в Тракийски университет до 26-ти април 2020 г. Това е заповед на ректора доц. д-р Добри Ярков, във връзка със заповед на министъра на здравеопазването. Целта е ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 . Основанието е ПЗР на Закона за мерки и действия по време на извънредното положение.

Студентите ще продължат да се обучават онлайн.

Преустановява се работата на преподаватели и служители, които не са пряко ангажирани с дейността на университета по време на обявеното извънредно положение.

Надя Лилова