„Обърната класна стая“ е най-практикувания обучителен метод в ГПЧЕ „Ромен Ролан“

Неочаквано добри резултати се постигна с дистанционното обучение на учениците от най-голямото училище в област Стара Загора – Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“. Това обяви пред Dolap.bg директорът Теодора Николова.

Това,което правим с учениците се изразява и в благодарността на родителите им.Основно комуникацията помежду ни като учители и със съответните класове става чрез електронния дневник. Аз съм много благодарна, че още преди години предприехме крачката изцяло да преминем на електронен дневник. В създадената ситуация на извънредно положение, се оказахме напълно подготвени да го използваме. Вече имаме рутината и затова не ни се наложи да се обучаваме за използването му“.

Относно обучителните платформи в гимназията е дадена пълна свобода всеки преподавател да използва такава платформа, чрез която се чувства най-удобно и най-сигурно, за да преподава уроците. Едни правят на живо видеоуроци, като изискват учениците да бъдат на място в определен час от деня, когато по седмично разписание имат съответния учебен предмет. Обучението се осъществява в електронна среда, като се използва: – електронен дневник на училището, електронни учебници на издателствата; онлайн платформи за създаване на виртуални класни стаи като Google Classroom, G Suite, ZOOM и др. Конкретната платформа и вариант за работа се избира от самия учител, в зависимост от спецификата на учебния предмет.

За използване на платформата на Министерство на образованието и науката Microsoft, са създадени акаунти абсолютно на всички ученици и преподаватели.

Препоръчахме на колегите да използват дните, през които са вкъщи, за да си разучат една или друга платформа, за да бъдем подготвени в бъдеще време и да преценят, коя им пасва най-добре, коментира Теодора Николова. Учениците са доволни доколкото имат свободата, като изключим тези онлайн връзки, да извършват всички домашни и други задания в удобно за тях време. Задачите им се поставят за определен срок, след това ги връщат на учителите, които пък резюмират как са се представили.

Преподават се и нови уроци, затвърждава се и взетият материал. Не можем да си позволим да не преподаваме нови уроци, защото после наваксването ще бъде трудно, ако има много пропуснат материал. Т.е. вървим по план. Вероятно ще се наложи малко преструктуриране на учебния материал, ако дай Боже, се върнем скоро на училище. Дават се задачи – да четат, да видят, да намерят, да отговорят на отделни въпроси, да направят проучвания, след което връщат на учителя, който проверява колко учениците са усвоили материала. Ако е необходимо- дава нови указания. Това е методът „Обърната класна стая“. Този подход Министерство на образованието препоръча, но ние не бяхме озрели още за този тип преподаване“.

Методът „Обърната класна стая“ излиза извън рамката на традиционното училищно образование. Той е фокусиран към подпомагане процеса на израстване и преход на учениците, към преминаване от търсене на опора в средата, към намиране на опора в себе си, ученикът да открие, че той може много повече отколкото мисли. Използването на метода в обучението дава възможност учениците от пасивни слушатели, които приемат безкритично учебния материал, да се превърнат в активно пресъздаващи и творчески личности.

Обърната класна стая е инструктивна стратегия, отменящa традиционния образователен модел на преподаване на учебното съдържание в класната стая. Това е съвременен педагогически метод, в който типичният урок в клас и домашната работа сменят местата си. Учениците учат уроците си у дома, а в клас разглеждат и осмислят урока, сътрудничат си в дискусии и работят върху упражненията под ръководството на учителя.

Задава се тема на учениците, те правят проучване, съобщават до какви изводи са стигнали и заедно с учителя на определена конферентна връзка става обсъждането. Това дава възможност на учениците за максимална активност от една страна. От друга да отсяват кои материали са достоверни, на кои да се доверяват, откъде да получават информация, кое не си струва да бъде обсъждано, да му се обръща внимание и пр. По този начин има възможност учителят да следи за присъствието и успеваемостта на учениците. Платформата дава възможност за правене на тестове и контролни работи. Един тест, без да се поставят оценки засега, може много бързо да провери доколко ученикът е усвоил предадения материал. Ако е нужно се правят индивидуални консултации. Включително и по телефона се дават указания.

Работим по класове, като се спазва и седмичното разписание, за да не се наложи един и същи ученик да бъде два часа по един и същи предмет. Навързваме много неща, които ще ни са нужни, ако след време бъдем одобрени за иновативно училище, за каквото кандидатстваме. Осигурили сме връзка с психолога и педагогическия съветник, които правят индивидуални консултации и групова работа по кариерно ориентиране“, сподели Теодора Николова.

Росица Ранчева