И в ПГЕ „Джон Атанасов“ учат дистанционно

Дистанционното обучение се свързва успешно и в Професионалната гимназия по електроника „Джон Атанасов“ в Стара Загора.

За ръководството, което улесни прехода към новия ритъм на учене, и учителите, нямаше изненади и притеснения.

В училището има изградена система за електронно споделяне на уроци от две години, но сега се използва пълноценно. Тя е базирана на Moodle – среда за електронно обучение с отворен код. Интегрирана е в уеб сайта на училището.

Управлението на сайта и електронното обучение се осъществяват от учителите по професионална подготовка – инж. Динко Тенев и инж. Боян Бончев.

Системата за електронно обучение дава възможност за разработване на уроци, задания, тестове и др. Чрез нея, учениците могат да отправят запитвания по дадения материал към своите учители.

Вградена е и виртуална класна стая, където обучението се извършва в реално време.

При разработването на уроците си, учителите използват също и електронно четимите учебници на издателствата, както и материали от сайта „Уча.се“.

ПГЕ „Джон Атанасов“ призовава към отговорна дистанция и пожелава ползотворна работа от вкъщи.

инж. Златка Станчева

зам. директор на ПГЕ „Джон Атанасов“, гр. Стара Загора