Извънредно ще се издават удостоверения за настоящ адрес в Стара Загора 

От 22 март (неделя) 2020 г., административните бюра на територията на Стара Загора, както и кметствата в малките населени места в общината, ще работят за гражданите, които имат необходимост от промяна на настоящ адрес. От 10.00 часа до 17.00 часа, заявителите е необходимо да предоставят един от следните документи:

– документ за собственост;

– други документи, доказващи собствеността или ползването на имота за жилищни нужди;

– писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е в пряка роднинска линия със собственика.

Заявлението се подава лично или от упълномощено лице с нотариална заверка на подписа.

Извънредното работно време се въвежда във връзка с мерките, целящи превенция разпространението на COVID-19 в Стара Загора, както и в изпълнение на Заповедта на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев от 20 март, касаеща придвижването на граждани между областните градове.

На 23 март 2020 г., понеделник, административните бюра, както и кметствата в малките  населени места, ще работят с обичайното си работно време – от 8.30 до 17.30 часа.

Адреси и телефони на АБ в Стара Загора:

За „Център“ – ул. Хаджи Димитър Асенов № 22, тел. 042 602 859; 042 625 098; 042 625 098; 042 626 851;

 „Изток“, ул. „Ангел Кънчев“ №70“, тел. 042/269 023; 042/268 072; 042/267 146;

 „Запад“, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 19 тел.  042 603 175; 042 645 117; 042 626 234;

Железник“, ул. „Младост“ № 29 тел. 042 277 176; 042 279 198; 042 279 198;

 „Лозенец“, кв. „Лозенец“, площад Победа, тел. 042 603 401;

Зора“, кв. „Зора“, ул. „Освобождение“ № 7, тел. 042 690 006.

Кольо Ганчев“, кв. „Кольо Ганчев“, ул. „Българско Възраждане“ № 21, тел 042 607 093.

Красимира Кънева-Пенкова