Дистанционното обучение в Тракийски университет стартира успешно 

Дистанционното обучение в Тракийски университет стартира успешно, базирайки се на сериозните електронни и технически ресурси, с които разполага висшето учебно заведение.

Учебният процес се извършва онлайн между преподаватели и студенти, както в едно и също време, така и в различен времеви диапазон.

В университета е въведена системата MOODLE, която позволява сериозна организация на учебния процес по електронен път. Налични са пълен набор от лекции, упражнения, презентации, видеоклипове и външни препратки.

Чрез Електронен Тракийски университет, всеки студент получава индивидуален потребителски акаунт, а преподаватели определят студентите към какъв курс да бъдат присъединени. Преподавателите са в състояние да организират отдалечено интерактивно обучение, чрез съвременни платформи и методи. Предвидени са и изпитни форми като електронен тест, който позволява многовариантност при въпросите и обективност на отговорите.

Лесно и достъпно е. Получаваме лекции, задачи и упражнения, а преподавателите имат възможност да следят студентите, които влизат в системата.“, заяви първокурсникът от Ветеринарна медицина Стратия Чалев.

Това е една нова и модерна форма на обучение и Тракийският университет е поел по тази права – да премине успешна акредитация за дистанционно обучение по всички професионални направления. Разполагаме с техническа обезпеченост и отговаряме на всички критерии за оборудване на такъв вид обучение.“, категоричен е ръководителят на Центъра за електронно и дистанционно обучение гл. ас. д-р Неделин Марков.

Надя Лилова