В Стара Загора организират доставка на храни и лекарства за възрастни хора

По инициатива на кмета Живко Тодоров Община Стара Загора организира доставка по

домовете на лекарства, храни и продукти от първа необходимост за нуждаещите се.

На тел.: 0885 382 233 всеки ден от 9 :00 до 17:00 часа могат да се обаждат самотно живеещи възрастни хора, болни или трудноподвижни, за да им се доставят необходимите храни и медикаменти.
Служителите от Социален патронаж към Общината, освен доставката на храна по домовете, ще поемат и доставката на лекарства.

Диетичният стол ще разшири дейността си и ще може да доставя храна при предварително

заявено желание.

Община Стара Загора ще използва всички възможни канали, за да достигне информацията до всеки нуждаещ се. Служителите в административните бюра ще поставят и уведомителни писма по жилищните блокове и обществените сгради.

Кметовете и кметските наместници в селата ще обобщават необходимостта от доставка на храни и лекарства и ще съобщават данните на длъжностното лице на тел.:0885 382 233.

Детска млечна кухня в Стара Загора продължава да работи

Община Стара Загора информира родителите на деца, ползващи услугите на Детска млечна кухня, че тя продължава да работи и при обявеното извънредно положение. Строго се спазват всички хигиенни изисквания при приготвянето и доставката на храна в различните филиали.

Призовават се вземащите храна или заверяващи купон -да влизат по един в сградата, а чакащите отвън да спазват необходимото отстояние помежду си.

Павлина Дудева