Доброволци от ТрУ в помощ на египетските лешояди

Студенти от Тракийски университет и екипът на Спасителния център на „Зелени Балкани“ посети Провадия и района в помощ на последните гнездящи двойки египетски лешояди в района.

В рамките на един ден групата посети площадката за подхранване край село Партизани, където освен изнасянето на храна за птиците, бе направен и обход за констатиране на повреди по оградата и електропастира.

През останалата част от деня, групата посети местообитанията на последните двойки египетски лешояди в района. Студентите получиха ценни знания по наблюдение със зрителна тръба и бинокъл, както и разпознаване на различните видове птици в полет. По време на посещението си в района младите хора се запознаха с особеностите на египетския лешояд, характерните му местообитания и заплахите за изчезването на вида у нас и по света!

Дейността се финансира от община Прага, в рамките на проект „Опазване на египетския лешояд на Балканите“.

Информацията и снимките са предоставени от СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“

Надя Лилова