Ръководството на ТрУ има намерение да квалифицира специалисти по клинична хомеопатия

Доц. д-р Добри Ярков проведе среща с д-р Райна Томова- управител на Европейска школа по клинична хомеопатия и д-р Драгомир Грудев- почетен председател на Българска хомеопатична организация във връзка с бъдещо разкриване на следдипломна квалификация по Клинична хомеопатия.

Идеята е да бъде подписан договор за сътрудничество с Европейската школа по клинична хомеопатия и Тракийския университет, който ще предостави възможност на желаещите лекари да се специализират.

Обучението е две години, като включва шест съботно-неделни семинара през първата година и пет през втората година в Стара Загора.

Медиците, успешно завършили курсовете на обучение по Клинична хомеопатия, ще получават Сертификат от Тракийски университет, а обучението се признава за продължаваща квалификация от Българския лекарски съюз и Българския фармацевтичен съюз.

Европейската школа по клинична хомеопатия има сключени партньорства и с Медицинските университети в София, Пловдив, Варна и Плевен.

Възможността за квалификация в Стара Загора ще бъде отворена още през септември месец, след сключване на договор за сътрудничество.