Заповед във връзка с ограничаване на разпространението на COVID-19- (коронавирус) издаде кметът на Стара Загора

На 8 март 2020 г, във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на България и заповед РД-01-117/08.03.2020 на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров издаде заповед. С нея се преустановят посещенията на културни мероприятия, в това число и кина. Спортните събития ще се провеждат без публика. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца. Препоръчително е още и ограничаването на частните мероприятия с масов характер – на открито и на закрито.

В Общинска администрация, до второ нареждане, няма да се провеждат приемни дни (отворени врати) за граждани. В Центъра за услуги и информация ще бъдат повишени мерките за биологична сигурност при обслужване.

Препис от заповедта е връчен за сведение и изпълнение на директора на ОДМВР, кметовете и кметските наместници на територията на Община Стара Загора, заместник-кметовете, секретаря на Общинска администрация, директора на РЗИ – Стара Загора и на областния управител. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на ресорните заместник-кметове и на секретаря на Община Стара Загора.

Временно се преустановява приемът на документи в Община Стара Загора на двойки с репродуктивни проблеми, кандидатстващи за финансова подкрепа за дейности по асистирана репродукция. Първоначално обявеният срок – от 2 март до 14 април, ще бъде удължен и съобщен допълнително.

На 9 март 2020 г. ще бъде публикуван и разпространен график за онлайн приемни дни на кмета Живко Тодоров, ресорните заместник-кметове, главния архитект и секретаря на общината. Всички заявители ще бъдат уведомени предварително.

Красимира Кънева-Пенкова