Денят на Числото Пи

Pi-Approximation-DayДенят на Приближение до пи (Pi Approximation Day) e 22 юли или 22/7 (при календарен запис ден/месец), тъй като дробта 22⁄7 е известно приближение на π – 3,14.

В последните години известност придоби Денят Пи (на английски: Pi Day) –  празник, на който се празнува математическата константа π (пи). Денят на пи се отбелязва на 14 март (или 3/14 при календарен запис месец/ден), тъй като 3, 1 и 4 са трите най-важни цифри на π в десетичния му вид.

Едно от най-загадъчните и магически числа в математиката, което може да бъде открито навсякъде в заобикалящия ни свят, е без съмнение числото пи (π), известно още под името Лудолфово число и Архимедова константа. То е една от най-известните и фундаментални константи в математиката, дефинираща се като отношение на обиколката на окръжност към нейния диаметър, чиято числена стойност е приблизително равна на 3,14.

Наред с това числото пи е и ирационално число, което означава, че точната му математическа стойност е непознаваема и дори съвременните компютри, изчислили милиарди цифри след запетайката, не са в състояние да определят абсолютната му и окончателна стойност. Числото пи има близо 4-хилядолетна история, като за негови откриватели могат да се считат още жителите на Месопотамия, които забелязват, плетейки кошници, че за да ги направят с точния диаметър, е нужно материалът им да е с три пъти по-голяма дължина. Математиците обаче считат за негови истински откриватели вавилонските магове, използвали го при строежа на легендарната Вавилонска кула – начинание, претърпяло пълен крах заради липсата на достатъчно точни изчисления.

Предполага се, че математическата константа е в основата и на строежа на знаменития Соломонов храм в Йерусалим, както и на египетските пирамиди в Гиза, в чиито пропорции е заложено числото 3,1416. Във Вавилон до V в. пр.н.е. се използва числото 3,1215, а в Древна Гърция – 3,1462643; в индийски сутри от VI – V в. пр.н.е. съществуват правила, според които стойността на пи е 3,008. През III в. пр.н.е. древногръцкият математик, астроном, физик и инженер Архимед успява да изчисли числовата му стойност до третия знак след десетичната запетая.  През XV в. иранският математик Ал Каши изчислява общо 16 цифри след десетичната запетая; през XVI в. белгиецът Андриан ван Ромен – 17, а немският математик Лудолф фон Цойлен – 35, като впоследствие числото пи е наречено в негова чест Лудолфово число и е изписано на надгробната му плоча в Лайден.

Обозначението π се появява за пръв път при английския математик Уилям Джонсън през 1706 година, а след публикуване на работата на швейцарския математик, физик и астроном Леонард Ойлер, успял да изчисли стойността на пи с точност до 153 знака след десетичната запетая, от 1736 година насам то става общоприето. През 1882 година немският математик Карл Луис Фердинард Линдеман доказва, че числото пи е трансцедентно число.

Наред с чисто математическите си свойства числото пи може да бъде открито навсякъде в заобикалящия ни свят, закодирано по мистериозен начин в различни пропорции и съотношения. То се съдържа във всички естествени окръжности – планети, слънца, зеницата на окото,

Денят Пи е предложен от Лари Шоу през 1988 г., който е физик в музея Експлораториум в Сан Франциско. Той използва американския модел за запис на календарната дата – първо месеца и после деня 14 март – 3/14 в 1:59 часа, което съвпада с първите разреди на числото пи π = 3,14159… На 12 март 2009 г. Камарата на представителите на САЩ прокарва временно решение, с което признава 14 март 2009 г. за национален Ден Пи. Денят Пи се отбеляза в България, Гърция и Турция на 14 март 2010 г. в 3:14.

На 14 март се пада също така и рождената дата на Алберт Айнщайн.

Има и страница в Интернет, която се нарича http://piapproximationday.com/

Има и много други дни през годината, когато човек може да почитат пи. Някои от тях са например:
04 Март: Денят бележи преминаването на 14% от 3-ия месец на годината.
05 април: С този ден са преминали 3.14 месеци на годината.
10 Ноември: Това е 314-тият ден на годината (пада се на 9 ноември през високосна година).

Знаете ли, че „пи” е представена от малки букви гръцката буква, π, защото това е първата буква от гръцката работа περίμετρος, което означава периметър?

Преглед на отбелязването на Денят Пи – интересни повторения

Година Ден Дата Име
2016 Пон. Mar 14 Pi Day
2017 Вт. Mar 14 Pi Day
2018 Сряда Mar 14 Pi Day
2019 Четв. Mar 14 Pi Day
2020 Съб. Mar 14 Pi Day
2021 Неделя Mar 14 Pi Day
2022 Пон. Mar 14 Pi Day
2023 Вт. Mar 14 Pi Day
2024 Сряда Mar 14 Pi Day
2025 Петък Mar 14 Pi Day

Още интересни факти за числото Пи:

Пи е най-известната математическа константа в света.

Символа Пи (π) се използва в математически формули от над 250 години.

givanchypiМъжки парфюм на компанията Givenchi e наречен „Пи“ и е създаден за привлекателни и далновидни хора.

Ние никога не можем с точност да измерим площта на кръг, защото не знаем пълната стойност на пи. Това „магическо число“ е ирационален, т.е. числата му се променят до безкрай в произволна последователност.

В гръцката („πи“ (piwas),) и английски („P“) азбуки се намират на 16 позиция.

При измерване на размерите на Голямата пирамида в Гиза е установено, че тя има същото съотношение на височината към периметъра на основата, радиусът на окръжността до дължината му и че е 1/2 πи.

Първите 144 цифри на пи след десетичната запетая завършват с числата 666 и са упоменати в Библията като „числото на звяра.“

Ако се раздели дължината на земния екватор на числото πи с точност до деветия знак след запетаята, грешката в изчисленията може да бъде около 6 мм.

Хората изучават числото Пи през последните 4000 години.

Точната стойност на Пи е получена от китайската цивилизация, много по-рано, отколкото на запад. Китайците имат и две предимства в сравнение с повечето други страни в света: те са използвали десетичната бройна система и символ нула.

приближаване към пиЧестит Ден за приближение до Пи!

от Уляна Кьосева