Тракийски университет ще си сътрудничи с училище със сходни специалности

Тракийски университет-Стара Загора и Професионална гимназия „Пейо Яворов“ в гр. Гоце Делчев изготвят план за бъдещо сътрудничество на двете учебни заведения.

Идеята да бъдат съмишленици в обучението е на ръководителите им- ректорът на ТрУ доц. д-р Добри Ярков и директорът на професионалната гимназия Ангел Живков. Освен че специалностите са сходни и ще са естествено продължение от средно към висше образование, те ще отговарят и на промените в Закона за висше образование, който предвижда именно това- съвместна работа на Висшите учебни заведения с училищата.

ПГ по МСС „Пейо Яворов“  обучава ученици в специалностите- Митническо и данъчно обслужване, Ветеринарен техник, Агроекология, Горско стопанство, Производство на кулинарни изделия и напитки, Техник „Електрически превозни средства“, Монтьор на селскостопанска техника.

Директорът на ПГ по МСС „Пейо Яворов“ Ангел Живков беше гост на Тракийски университет, по покана на ректора доц. Ярков, за да се запознае с материалната и учебната база на висшето училище.

Той посети Стопанския факултет, където имаше възможността да разгледа модерните центрове, учебни зали и иновативни практики, както и да се запознае с квалифицираните преподаватели по различните дисциплини.

Г-н Живков се запозна отблизо и с уникалната материална база на Ветеринарномедицинския факултет- клиники, лаборатории, операционни, стационари и дори с пациентите на ветеринарната клиника, които пристигат от цялата страна, за да получат адекватна лекарска помощ.

„Учебните планове на нашето училище съответстват на тези в Тракийски университет и ще е съвсем нормално наши ученици да надграждат своите знания и компетентности тук, в този университет. Трябва да си призная, че съм очарован от това, което видях. Тракийският университет надмина очакванията ми, наблюдавайки организацията, материалната база, кабинетите по учебни практики и теория.“ , сподели Ангел Живков.

Той е директор на ПГ по МСС „Пейо Яворов“ от 2016-та г. , като е поел училище със затихващи функции, с едва 142-ма ученици в 8 паралелки и е успял, с екипа си, към този момент да удвои паралелките, а учениците са вече 360, чието бъдеще в обучението той вижда във факултетите на Тракийски университет.