Нова детска градина ще строи Община Стара Загора

Във връзка със задължителното предучилищно възпитание на четиригодишните деца и осигуряване на пълния им обхват, Община Стара Загора кандидатства за изграждане на нова детска градина в градския център“. Това заяви пред „Dolap.bg” ресорният зам.кмет по образованието Иванка Сотирова. – „Родените в Стара Загора сега четиригодишни деца са 1362. 1107 от тях (81%) посещават общинските детски градини. Поне още 100 са в частната и държавната детски градини и в честни занимални. Така че процентът със сигурност е много по-висок. В този смисъл, според нас обхватът на децата е достатъчен, но с допълването на онези, които все още не са привлечени, имаме необходимост, особено в централната градска част. Направихме предложение пред Министерство на образованието и науката да бъде построена нова сграда за четиригрупна градина. Теренът е определен зад сградата на Енергото. Надяваме се това да се случи с финансиране от просветното министерство“.

Ръководството на Общината се солидаризира с философията на министър Красимир Вълчев, децата от подготвителните групи, които сега са към училищата, да бъдат само към детските градини. Това е още един аргумент към необходимостта да се изгради нова детска градина.

Анализите показват, че голям процент от децата от рисковите групи с нисък социален статус са ангажирани. Целта на общинското ръководство е това да бъде на 100%, защото в детските заведения те усвояват умения, хигиенни навици и най-вече общуването е на български език, което често в семействата не се случва. Предстоящо е въвеждането в градините на практиката да си носят четки и пасти за зъби, за да могат децата да се научат да си мият зъбките. Това се оказва голям проблем за нацията ни.

Личното становище на Иванка Сотирова е, че децата трябва да се подготвят за училище от четири годишни. Родителите им да не се безпокоят, защото днешните деца са одарени с много повече познания и умения, които те усвояват на тази възраст. Следвайки европейските и световните тенденции и практики , четиригодишните са в подготвителни групи за първокласници.

Росица Ранчева