Молитва за България и Планетата Земя

Където и да сме, където и да отиваме, да носим с душата си светлината в ума, емоциите и сърцата си- за нас и всички по пътя ни, а не психоза-мисъл за вируси и пандемия!

Урокът е любов

А овладяването на ума е в избора и практикуване на съзнателното състояние на не-съдене и милост, състрадание и любов!

 

Медитация-молитва за духовно осъзнаване, здраве и благоденствие на цялото човечество- на всеки час!

 

Молитва за България и планетата Земя:

Бог е в мен и около мен.

Земята е безопасно място за радоснен, пълноценен, благословен и смислен живот.

Направи ме, Боже твоя чист проводник на любов и благодат.

И нека очите ми, ръцете ми и стъпките ми сеят твоята милост, блага радост и светлина.

Отменям всичко, което не иде от теб, Боже – целия страх, отчаяние и болести!

Аз съм чист проводник на твоята воля, мир и любов за мен и ближните ми, за близките, роднините и съседите ни. За всички твои чеда в сърцето ми.

Днес избирам да обичам всички, целия свят, земята, водата, въздуха. Всичко видимо и невидимо – вчера, днес и утре. В омиротворение, озарена радост, по твоя Божествен ред – в любов и човеколюбие!

Там където блика светлина и озарено съзнание, там няма нужда от болест.

Тъжната душа поражда вирусите и болестта. Аз избирам да бъда свята благодарност, радост, милост, благост, състрадание и любов!

Амин❤

Твоето Амин е волята Божия , светлината която управлява в теб и по пътя никнат благи, нежни, пролетни, трептящи, лечебни цветя от светлина!

/предай нататък, нужна е критична маса светлина от смелост и благословия/

Елена Мури