Студенти по ветеринарна медицина – на помощ на ранените диви животни!

Събота и неделя, дни които всички използват за почивка и презареждане, Спасителният център на Зелени Балкани бе изпълнен с млади хора, готови да научат нещо ново за лечението на дивите животни.
Младежите, студенти по ветеринарна медицина в
Тракийски университет, Стара Загора участваха активно в лечението на дивите пациенти на Центъра. С помощта на ветеринарните лекари, те определяха здравния статус и поставяха необходимите медикаменти, почистваха и дезинфекцираха помещенията за настаняване и подготвяха храната за болните диви животни.
След като приключиха с обучението, всички се включиха доброволно в пролетното почистване на двора. На края на втория ден участваха в обучение по определяне на птици на терен, което прерасна в спасителна акция на ранен обикновен мишелов.
Спасителният център на Зелени Балкани е дългогодишен  партньор на Тракийския университет и вратите му са винаги отворени за студентите и преподавателите му.

Надя Лилова