Започна подаването на канидатстудентските документи за предварителните изпити

Започна подаването на кандидатстудентските документи за предварителните изпити/тестове в Тракийски университет. Кандидатите ще имат възможност да се явят, както на предварителните изпити , така и на редовните, като за прием ще бъде избрана по-високата оценка от изпитните резултати. Крайният срок за подаване на документи  е два дни преди изпита. Документи се приемат в Стара Загора- в Ректорат, стая 201; в Ямбол- Факлутет „Техника и технологии“ ; в Хасково- във Филиала на Медицинския факултет; в бюрата на ЦКПИ и НАПС; и онлайн на сайта на университета.

Предварителните изпити по биология в Стара Загора са на 14-ти март и на 11-ти април, по химия на 4-ти април. Тестът по биология в Стара Загора ще се проведе на 14-ти март и на 4-ти април, а в Хасково ще е на 11-ти април. Тестовете по обща езикова култура и география в Стара Загора ще са на 14.03. и на 04.04., по математика на 14.03 и на 04.04 в Стара Загора и Ямбол. Общотехническа подготовка –тест ще бъде на 14.03. , 04.04. и 25.04 в Ямбол, а в Стара Загора на 14.03 и на 04.04. Изпитът по социална медицина в Стара Загора е на 04.04.

Повече информация и подробности могат да бъдат намерени на сайта на Тракийски университет- http://www.uni-sz.bg/прием/.