Ръководството на Тракийския университет започна подготовката по въвеждането на специалността „Информационни технологии“

Ректорът на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков и проф. Огнян Наков, който е съветник на министъра на образованието и науката и заместник-декан по научната и приложната дейност, иновативни и образователни проекти и финанси на факултет Компютърни системи и технологии в Технически университет-София, обсъдиха бъдещото обучение на студенти по Информационни технологии.

IT-технологиите са желана специалност, както от Тракийски университет, така и от бизнеса и от ръководството на община Стара Загора, заяви доц.д-р Добри Ярков. – Ние обсъдихме първо създаването на екипи за разработването на учебните планове и на учебните програми,както и на методологията, така че да бъде едно иновативно обучение на тези специалисти в областта на IT-технологиите, информатика и компютърни науки,както и в направление Комуникационна и компютърна техника. Търсим възможности за стартиране на обучение на студентите още през настоящата учебна година. Разчитаме на подкрепата за стиковане на катедрата по Математика и информатика, за допълване на състава , за вкараване на нови хора-професионалисти на високо ниво, които наистина да обучат специалисти в IT-сектора, готови да започнат работа в бизнеса. Обсъждаме варианти за съвместна дейност, за двустранно сътрудничество с други университети, създаване на национални и европейски университетски мрежи,където обучението ще бъде по единни програми, заедно с договарящия университет, както и общи стандарти за качество, еднакви учебни планове и общи дипломи“, сподели ректорът.

Надя Лилова