Бюджет 2020 г. на Община Стара Загора гласуват на 13 февруари

На 13 февруари 2020 г. Общински съвет Стара Загора ще проведе редовното си февруарско заседание, съобщи днес на брифинг председателят му Мария Динева. 33 са предложенията по Дневния ред. По първа точка ще се обсъжда и приема най-важният документ за годината – Бюджетът на Община Стара Загора за 2020 година.

В пресконференцията участва и Диян Димитров, представител на Постоянната комисия по финанси и бюджет и председател на съветниците от ПП ГЕРБ, който маркира някои от акцентите в проекто бюджета.

Бюджетът е най-важният оперативен документ в рамките на календарната година. След неговото приемане общинска администрация има всички механизми да реализира намеренията си по отношение на инвестиции, сграден фонд, на културата и спорта и пр., каза Диян Димитров.

Становищата на 10-те комисиите са положителни. В пет от тях Бюджетът е приет с пълно единодушие, а в останалите има по един против или въздържал се. Това означава, че до тук поне, Бюджетът се приема добре от колегите от Общинския съвет и се надявам, че и на 13 февруари това ще бъде отразено и в зала“

Диян Димитров подчерта, че този Бюджет следва логиката на предходните: Подходът към финансите е консервативен. Разходната част е съизмерима с приходната, нещо, което Община Стара Загора спазва години наред като свой принцип. Няма поемане на нови, утежняващи кредити. Запазва се размерът на съществуващите данъчни ставки и такси. Предлага се предвидим бюджет.

В същото време изключително добре е застъпена работата по европейските фондове и програми и реално те са по-голямата част от инвестициите, които ще бъдат направени през 2020 г.

По достойнство е оценено всичко, което е изпълнено от администрацията като поглед към местните финанси като цяло, коментира г-н Димитров.- Винаги ще има хора, които няма да подкрепят Бюджета в зала. Така е било в годините назад, така ще бъде и сега. Но като цяло има доста разум и обективна оценка по това, което е предложено като Бюджет 2020“.

На сесията ще се гласува на второ четене в Наредбата на Община Стара Загора за организация на предучилищното образование. Тя урежда условията и реда за записване, преместване и отписване на децата от детските градини. „Между двете разглеждания на нормативния документ няма постъпили предложения“, уточни Мария Динева.

Предстои провеждане на конкурси за избор на регистрирани одитори за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на общинските търговски дружества със 100% общинско участие.

На проведения председателски съвет са определени 3 представители на Общинския съвет в Общинския съвет, които да координират намаляване на риска от бедствия.

Има разглеждане на предложения за прекратяване на съсобственост чрез делба; Именуване на улица в старозагорското село Богомилово – „Люляк“; продажба на три общински жилища; Продажба на урегулирани поземлени имоти в селата Богомилово, Елхово, Бъдеще и Лясково; За седем имота има предложение за разработване на ПУП, които касаят основно трасета за външно елзахранване, одобряване на елсхеми и трасе за външни водопроводи.

Точка 32 от Дневния ред е проект за Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора. Повече от 30 дни на страницата на Общината са били качени и двата варианта за Правилник с цел гражданите да изкажат своето мнение, обясни Мария Динева.

Росица Ранчева