Ректорът на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков пред Dolap.bg:”Университетът ни ще бъде сред елитните в България и не само!“

Новият ректор на Тракийски университет Стара Загора доц. д-р Добри Ярков е роден на 2 юни 1960 г. в Стара Загора. Завършил е Първа гимназия „Христо Ботев“ и „Ветеринарна медицина“ във ВЗВМ Стара Загора през 1983 г. 4 години е практикуващ ветеринарен лекар, военен лекар и след спечелен конкурс става асистент по Генетика. Доктор е по научната специалност „Генетика“. Доцент е по Генетика и преподава на студентите по Ветеринарна медицина, Генетика и Развъждане на домашните животни. Научните му интереси още са в областите „Молекулярна биология“, „Частно животновъдство“, „Екологична генетика“, „Естествен и изкуствен мутагенез и аклиматизация на животните“. Има десетки публикации в научния печат. 12 години е бил помощник ректор при двама ректори – проф. Светлин Танчев и проф. Иван Станков.

На 27 ноември 2019 г. спечели битката за ректор на Тракийски университет с близо 70 гласа повече от втория кандидат при балотажа.

Ето какво се произнесоха за новия ректор негови колеги и приятели: Притежава високи морални ценности, диалогичен и иновативен човек, задълбочен учен и изключително отговорна личност, която държи на дадената дума. Като помощник ректор е натрупал огромен административен и стопански опит. Едно от най-добрите му качества е, че умее да работи с хората и да се вслушва в техните конструктивни предложения. Баща е на четири дъщери.

Доцент Ярков, с какво четиригодишната Ви мандатна програма получи доверието на Общото събрание на Тракийски университет?

Мисля, че програмата ми спечели, защото беше с много ясни послания към всички.

Към студентите обещанието ми е да се подобри рязко тяхната практическа подготовка. Те да бъдат готови да започнат работа в бизнеса още в първия ден след завършването. И в тази посока сме направили първите крачки. Университетът ще се грижи за тяхното кариерно развитие. Ще подобрим образователната инфраструктура – където учат, работят, живеят в общежитията. Освен това плануваме да направим Студентска трудова борса, така че да им помагаме в търсенето на работа. Те ще могат да работят и в някои университетски структури.

Малко под 10 000 са студентите ни. Тук включвам бакалавърските, магистърските и докторските програми, редовните и задочните студенти от страната и близо 500 чуждестранни студенти от 32 държави от Ямайка и Сингапур до Малайзия. Ще увеличаваме тенденцията за привличане на чуждестранни студенти.

Обещавам на преподавателите, които са малко над 600 души – професори, доценти и асистенти, добро кариерно развитие, възможност за специализация и подкрепа на тези, които работят повече, публикуват в класни списания, имат сериозна научна продукция. В тази посока те ще бъдат подкрепяни и материално в края на годината, ще бъдат подпомагани и при публикациите им в съответните класни научни издания.

Искам цялата академична общност, включително и помощният и обслужващ персонал да бъде уважавани. Това са хора, които помагат и в образователната и в научната сфера. Те също трябва да бъдат ценени, да се уважава техния труд и всички да получават по-добри доходи, за да работят по-добре.

Още на първия академичен съвет временното увеличение от 10% за 2019 г. го направихме постоянно от 1 януари 2020 г. От 1 юли 2020 г. планираме 20% увеличаване на заплатите на всички 1100 човека, които работят в университета. Ще изработим по-справедлива методика за определяне на работната заплата, но това е по-дълъг процес. Затова искам още тази година хората да почувстват промяната. За младите асистенти планираме още тази година, при започване на работа, да направим минималната заплата 1000 лв. Защото се получават доста сериозни диспропорции. Учителите, които ние обучаваме в Педагогическия факултет и в ДИПКУ, получават по-високи заплати отколкото техните преподаватели, доценти и професори.

Убеден съм, че това увеличение на заплатите е наложително, за да може да се премахне една несправедливост. Тракийският университет по бюджет е на шесто място сред 33-те държавни университети в България и на девето място по приравнен брой студенти. В същото време със средна брутна заплата е на 21 -во място. С това увеличение влиза в първата десeтка, където му е мястото.

Изцяло новоизбрани са Вашите заместници. На какви принципи сторихте това?

Заместниците си съм избирал само и единствено аз, без никаква чужда намеса и протекции. Предпочетох хора с опит. Лично ги познавам. Наблюдавал съм работата им. Предпочитам работливи и всеотдайни хора и които довършват докрай захванатото от тях дело. Доц. Нели Грозева четири години беше зам.декан по учебната дейност в Аграрния факултет. Изключително отдаден, съвестен и иновативен човек е. Има двама представители на Медицинския факултет – компетентни, работливи, мотивирани – проф. Мирослав Карабалиев, който е зам.ректор по научната, международната и информационна дейност и доц. Емил Славов – зам.ректор по проектна дейност. Много разчитам на проектите. За седем седмици, от както съм ректор, открихме седем нови специалности и подписах договори за 7 млн лв. за инвестиции по европейски проекти. Доц. Славов е и общински съветник в Община Стара Загора, председател на Постоянната комисия по здравеопазване и зам.председател на комисията по образование. Той е нашата топла връзка с Община Стара Загора. Проф. Румен Бинев от Ветеринарномедицинския факултет- мълчалив и твърд мъж е, зам. ректор по административната и стопанската дейност. Призван е да направи оптимизация на административното управление на университета така, че то да служи на хората. Доцент Генчо Вълчев от Педагогическия факултет е зам. ректор за качеството, акредитацията, рейтинга и следдипломното обучение в университета. Това е нова зам.ректорска длъжност. Помощник ректор е доцент Кънчо Пейчев – доказан професионалист в областта на аграрното инженерство. Главен секретар на университета е доц. Ани Златева от Педагогическия факултет, която дава интелектуален и културен аромат в нашето управление. Моите заместници са буквално от един месец, от началото на м. януари т.г. Изключително доволен съм от тях. Навлизат си в работата, поемат задълженията си. Моето участие като помощник ректор в продължение на 12 години ми даде добра опитност, което сега много ми помага да заработят на пълни обороти от първия ден.

Убеден съм, че за моите заместници работата им не само е мисия. Те милеят за Тракийски университет и отдават сили, воля, талант за неговия просперитет.

А за Вас какво означава да ръководите Тракийски университет?

Целият ми активен живот е минал през всички етапи на кариерното ми развитие в Тракийски университет. Ветеринарен лекар съм. Почти цялата ми кариера е минала като преподавател и част от академичното ръководство. За мене е голямо удоволствие и чест. С голямо желание и оптимизъм поемам университета. Убеден съм, че не само моите, но и на много други хора, мечтите ще се сбъднат след четири години.

Поех този огромен ангажимент, за да можем през предстоящия ми мандат, така да поставим основите на Тракийски университет, че в следващите 15-20 години той да бъде непоклатим. Да бъде един от водещите висши учебни институции в България и не само. Той трябва да излезе на международната сцена. В предстоящите години трябва да създадем такива управленски правила и такива модели, които да държат университета най-малко следващите 20 години сред елитните на висшето образование в България.

В какво състояние поемате ръководството на Тракийски университет?

От 10 февруари 2020 г. стартира вътрешен ОДИТ, който ще проверява всички университетски административни дейности, финансово-счетоводното управление и пр. Ще направим инвентаризация на цялата инфраструктура в целия университет – лабораторна и компютърна техника и пр. с цел оптималното използване на този ресурс. Имаме сигнали, че се купуват едни и същи апарати, от едно и също звено, от различни катедри, което не би трябвало да допускаме. Нужно е да се създаде организация за оптималното използване на оборудването. По всички сектори ще направим проверка, включително при автотранспорта. Трябва да знаем на какво стъпваме. Там, където има добри практики, ще ги продължим и ще ги надградим. Там, където констатираме липса на ефективност, ще бъдат стопирани. Целта е да намалим максимално възможностите за изтичане на финансов ресурс от университета, който можем да използваме и за наука, и за повишаване доходите на хората, за социални, спортни и културни дейности.

Кои са първите важни стъпки, които предприемате?

Първа точка на всеки ректорски съвет, който провеждаме в понеделник, е кандидат-студентската кампания. Убеден съм, че тя трябва да започва на 1-ви януари и да завършва на 31-ви декември. Т.е. трябва да бъде целогодишна, целенасочена, мащабна, за да привлечем достатъчно на брой и качествени кандидатстуденти в Тракийски университет. За предстоящата учебна година доста сме завишили броя на приема. От Министерство на образованието и науката ще искаме държавен план-прием за 1590 нови студенти, включително и за новите специалности – местни финанси, етерично-маслени култури, медицинска козметика, помощник-фармацевт и информационни технологии в икономиката и управлението.

Формално или реално работещо е партньорството Ви с бизнеса? Има ли той място в Настоятелството на Тракийски университет?

Имаме договори, сключени с бизнеса, но не бих казал, че са много ефективни. Категорично сме тръгнали по пътя нашите връзки с бизнеса да бъдат на реална основа и договорните отношения да бъдат изпълнявани. Това е в контекста за повишаване на практическата подготовка на нашите студенти, така че те да могат да работят в реалния бизнес още като студенти. По този начин работодателите ще имат възможност да избират бъдещите си кадри и студентите да си избират работодателите. Убеден съм, че това е пътят.

В нашето ново настоятелство сме поканили знакови бизнесмени и то в дейности, в които обучаваме кадри. На 22 януари 2020 г. Академичният съвет утвърди новите настоятели. Това са проф. Иван Станков – бивш два мандата декан и два ректор на Тракийски университет, бивш народен представител, министър на земеделието, човек готов да съдейства на университета с неговата голяма опитност, знания и контакти в страната и чужбина. Той беше избран и за председател на университетското настоятелство; Красимир Станев – изпълнителен директор на „Албена“ холдинг прояви готовност да отвори вратите на целия холдинг, който работи във всички сектори на икономиката, за учебни практики, за работа и пр.; Христофор Бунарджиев – изпълнителен директор и собственик на Булагро, който е в първата тройка на агробизнесмени в България, търговци на селскостопанска техника, семена и препарати. Той е голям дарител, Доктор хонорис кауза е на Тракийски университет;

Димитър Ангелинов – собственик и управител на „Дерони“ -бързо развиваща се иновативна компания, която изнася продукцията си в 39 държави. Свързана е с дейността на университета да обучава специалисти в аграрния сектор; Чавдар Савов е инвеститор от София – винаги готов за помага с идеи, с интересни иновативни решения. Неговият разнороден бизнес също е отворен за нашите студенти. В Съвета на настоятелите участва и един студент, определен от Студентския съвет. Настоятелите са важни за Тракийски университет, защото са успешни бизнесмени. Те ще бъдат моста на университета към бизнеса не само за региона, а и за цялата държава.

През м. май тази година ще празнувате 25 години Тракийски университет. Под какъв девиз ще мине това честване?

Планували сме много и любопитни инициативи. Иска ни се за първи път старозагорската общественост да почувства, че ръководствата на Стара Загора и на Тракийски университет вървят заедно в една посока и са едно цяло. За това имаме и благословението и подкрепата и на Старозагорския митрополит Киприан.

Стара Загора е студентски град и Тракийски университет е щастлив, че се реализира в най-доброто място за живеене. За Стара Загора това е богатство от младост, енергия, високообразовани кадри. Проявите ще преминат под патронажа на министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев.

Росица Ранчева