Училища и родители ще си поделят увеличението на купоните за храна на учениците в Стара Загора

По инициатива на Председателския съвет към Общински съвет Стара Загора, на 28 януари 2020 г. в Общината се проведе среща с директори на училища и общински съветници. На нея бе обсъдено предложението на администрацията за увеличаване стойността на купоните за храна на обяд в училищата от 1.70 лв. на 2.50 лв. Обсъждането предизвика оживена дискусия. Споделени бяха различни мнения и становища.

Основното предложение, което бе дискутирано, бе родителите да плащат по 2.10 лв. за купоните, а училищата да поемат поевтиняването на обедното хранене.

Община Стара Загора поема режийните разходи, които са 450 хил. лв. годишно.

Увеличението на стойността на купоните се налага заради скока в цените на основни хранителни продукти като месо, риба, млечни продукти, както и на минималната работна заплата. Освен това цената на купоните не е променяна от 2012 година.

Не искаме цялата тежест от увеличението да падне върху родителите, благодарим на директорите на училища за проявеното разбиране, коментираха участниците в срещата.

Долап.бг