РЗИ обявява грипна епидемия в област Стара Загора и спира учебните занятия

РЗИ обявява грипна епидемия в област Стара Загора и спира учебните занятия

Въз основа на продължаващото интензивно увеличаване на заболелите от грип и остри респираторни заболявания през последните дни и запазващата се тенденция за достигане на епидемични стойности, както и доказаните положителни проби на грипни щамове от лица с вирусни инфекции, считано от 30 януари се обявява грипна епидемии в област Стара Загора.

Засегнати са възрастовите трупи до 63 години.

С оглед прекъсване ни епидемичната верига в условията на грипна епидемия и ограничаване на заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип сред учениците, предлагаме прекратяване на учебните занятия в област Стара Загора за периода 30 януари – 7 февруари 2020 г.

Препоръчваме на:

Лечебните заведения за болнични помощ:

• Преустановяване на свижданията

• Спазване на строг противоепидемичен режим

• Готовност за разкриване на допълнителен леглови фонд за лечение на болните от грип и усложненията му

• Преустановяване на плановата оперативна работа в отделенията с хирургичен профил

• Осигуряване ни маски за персонала.

Лечебните заведения за извънболнична помощ

• Стриктно спазване на привилата за противоепидемичен режим на работа в лечебното заведение

• При възможност разделяне на потоците – фебрилно болните от другите болни и при възможност създаване на противогрипен кабинет

• Да се провежда правилна диференциална диагноза ни случаите е клиника на ОРЗ и своевременно включване на антивирусни терапия

• Осъществяване на медицинската помощ по домовете за фебрилно болните

• Носене на маски от персонала.

Общопрактикуващите лекари

• Осъществяване на медицинската помощ по домовете за фебрилно болните, като се използват освен часовете за визити, и часовете за детска и женска консултация

• Носене ма маски от персонала

• Прекратяване на работата на женските и детски консултации

• Преустановяване на провеждането на плановите профилактични имунизации и реимунизации

• Провеждане на правилна диференциална диагноза на случаите с клиника на ОРЗ и своевременно включване на антивирусни терапия.

За детски и учебни заведения

• Задължително провеждане на ефективен ежедневен филтър в детските заведения

• Недопускане на болни деца в детските заведения, както и провеждане на лечението им в тях

• Недопускане в училищата на болни ученици от грип и ОРЗ

• Създаване на организация за контрол, относно спазването на необходимия дезинфекционен и противоепидемичен режим, както и спазване на висока лична хигиена

• Извършване на често проветряване на помещенията. Осигуряване на достатъчно количество дезинфекционни и миещи препарати

Недопускане на болни от ОРЗ и грип от персонала на учебни и детски заведения.

РЗИ препоръчва на населението:

• Ограничаване на социалните контакти и избягване на събирането на много хора в затворени пространства

• Болните с висока температура и други признаци на грип да не провеждат самолечение

• При наличие на симптоми за грип да посещават личните си лекари и да не ходят болни на работа.

Това е въпрос на лична отговорност към себе си и към другите, тъй като най-добрата предпазна мярка е ограничаване контактите с болни хора, особено тези с хронични заболявания, бременни жени и деца.

РЗИ – Стара Загора продължава ежедневно да извършва активен надзор над заболяемостта от грип и ОРЗ.