Московската математическа олимпиада ще се проведе в с. Оряховица

На 9 февруари 2020 г. от 9:00 ч. до 15:00 ч. в Регионалния център за извънкласно образование към Фондация „Миню Балкански“ с. Оряховица, област Стара Загора ще се проведе Московската олимпиада за ученици от 1 – 4 клас.

Срокът за записване е не по-късно от 29 януари 2020 г. На електронен адрес

fmb.shkoli@gmail.com желаещите да участват подават заявка – три имена и клас.

Московската олимпиада се провежда от творческа лаборатория „ 2х2 „ в столицата на Русия Москва.

Участниците от всеки клас ще решават по 8 задачи. Първокласниците ще решават 1 час, 2 и 3 клас – 1, 5 часа, а 4 клас – 2 часа.

Всяка задача се оценява с от 0 до 10 точки. Точките се присъждат след като се установи какъв е процентът на вярно решилите задачата:

10 точки – ако задачата е решена от 0 до 9 % от общия брой участници;

9 точки – ако задачата е решена от 9 до 15 % от общия брой участници

8 точки – ако задачата е решена от 15 до 20 % от общия брой участници

7 точки – ако задачата е решена от 20 до 25 % от общия брой участници

6 точки – ако задачата е решена от 25 до 30 % от общия брой участници

5 точки – ако задачата е решена от 30 до 35 % от общия брой участници

4 точки – ако задачата е решена от 35 до 40 % от общия брой участници

3 точки – ако задачата е решена от 40 до 50 % от общия брой участници

2 точки – ако задачата е решена от 50 до 70 % от общия брой участници

1 точки – ако задачата е решена от 70 до 100 % от общия брой участници

Писмените работи на участниците ще се проверяват от българско жури и от жури на организаторите от Москва.

Победителите получават грамоти.

Награждаването на победителите ще се проведе в края на март 2020 г. в Москва.

В края на м. февруари 2020 г. в с. Оряховица предстои още едно руско състезание – „Формула на Единството“, включено в календара на руското министерство на образованието. За финала са класирани ученици от три български математически гимназии – Стара Загора, Сливен и Бургас.

Dolap.bg