С 80 стотинки увеличават цената за ученическия купон за обед в Стара Загора?

Да се увеличи с 80 стотинки цената на купона за обед на учениците от старозагорските училища от 1.70 лв. на 2.50 лв. с ДДС предлага на Общинския съвет кметът Живко Тодоров.

Предложението предизвика дебат по комисии и по групи, каза днес на брифинг Мария Динева, председател на Общинския съвет. – Отделихме доста време днес на председателския съвет. Всички сме наясно, че от 2012 г. не е правена никаква промяна при цената от 1.70 лв. Предложението е да бъде увеличена на 2.50 лв. Знаем, че се налага увеличение, но част от колегите от Общинския съвет се притесняват, че това ще се отрази на крайния потребител, на родителите. Защото едно на пръв поглед не голямо увеличение, но ако имащ две деца и прибавените всички останали разходи е ясно че ще има затруднени семейства.“.

Мария Динева съобщи, че е проведен разговор с ресорния зам.-кмет Иванка Сотирова. Предстои разговор с някои директори на училища и представители на отдел „Образование“. Има предложение разликата в приблизителен размер за година от 360 000 лв. да се поеме или от бюджета на Общината или от бюджетите на училищата.

Според г-жа Сотирова и сега има училища, в които на ученици от социално-слаби семейства купонът се заплаща от училището. Петър Желязков пък от Постоянната комисия по образование е предложил купонът да скочи на 3 лв., за да не се актуализира всяка година стойността му, което е неизбежно при повсеместно повишаване на цените.

Постъпилото искане и допълнително становище към него от директора на „Ученическо хранене“ за увеличаване цената на купона за обяд, заплащан от учениците, е мотивирано с повишаването на цените на хранителните продукти, ел. енергията, водата, стоките, материалите и услугите, които участват във формирането на себестойността на предлагания обяд, както и актуализиране на минималната работна заплата на работещите в общинското дружество.

По неофициални данни около 2000 ученици се хранят на обед в ученическите столове. При положение, че броят на учениците в старозагорските училища е над 15 000, явно има нещо съществено, което трябва да се проучи и коригира. Досега работниците в общинското дружество „Обществено хранене“ са 93. Има мотивирано предложение те да станат 95. При груба сметка се оказва, че един готвач готви за 20 деца. Дали това е ефективно?

Ако предложението се приеме, то влиза в сила от 1 февруари 2020 г.

42 са предложенията и 6 питанията, които ще разгледа Общинският съвет Стара Загора на редовното си заседание, което ще се проведе на 30 януари 2020 г. Съветниците ще гласуват Стратегия за управление на общинската собственост на Община Стара Загора за периода 2020 – 2023 г. Тя е разработена след подробен анализ на състоянието ѝ, както и постигнатата ефективност от управлението и разпореждането с нея. Описани са основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане.

Ще разгледаме още и разпределението на жилищата от общинския жилищен фонд за тази година. Той включва общо 634 жилища – 614 апартамента и 20 къщи“, каза Мария Динева. Тя уточни, че те са обобщени в следните групи – жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, ведомствени, резервни и такива за продажба, като в последната група са само 3 броя.

На второ четене ще бъде гледана Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Г-жа Динева уведоми, че между първо и второ четене от комисиите няма направени нови предложения.

Съветниците ще гласуват още и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Стара Загора за организация на предучилищното образование на първо четене. Промените в нея се налагат заради синхронизирането ѝ с европейското законодателство. В дневния ред влиза гласуване на Програма за енергийна ефективност на Община Стара Загора. Конкретните цели, които Общината си поставя в нея, са посредством прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в общинските обекти да се постигне оптимизиране на разходите за енергия в обектите на общинска издръжка, в това число и в уличното осветление, както и модернизиране и повишаване енергийната ефективност на осветлението в общинските обекти, опазване на околната среда.

Местният парламент ще трябва да избере и свои представители в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора, в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, за участие в Комисията по безопасност на движението.

Годишен отчет за дейността си за 2019 г. ще направи обществения посредник на Община Стара Загора.

Росица Ранчева