Канят за участие в конкурс за мартеници в Стара Загора

Община Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) отново канят за участие в традиционния конкурс – изложба за изработка на мартеница „Баба Марта бързала, мартенички вързала”.

В конкурса могат да участват деца от детските градини и подготвителните групи в детските градини, както и ученици от първи до осми клас на училищата в Общината.

Участниците ще бъдат оценявани в три възрастови групи: детски градини и предучилищни групи, ученици от първи до четвърти клас и от пети до седми клас.

Мартениците от детските градини и подготвителните групи, както и колективни участия, задължително трябва да са аранжирани на картонени табла. Мартениците на индивидуалните участници трябва да са прикрепени към картонче, на което да бъдат написани трите имена на участника, клас и училище.

Срокът за предаване на мартениците е 21.02.2020 г. в сградата на ЦПЛР ул. ”Захарий Княжески” №71 ет.3

Награждаването на отличените от компетентно жури творби и откриване на изложба на участниците в конкурса ще бъде на 27.02.2019 г. от 14.00 часа в залата на Центъра.

Над 250 мартеници бяха получени за конкурса м. г. В него се включиха 24 детски градини, две институции – „Алтернатива55” и Център за специална образователна подкрепа, 20 училища и Детска ясла „Кокиче” от Община Стара Загора, училища и детски градини от Гълъбово и с. Енина, община Казанлък.