Дарин ПЕТКОВ:”Стара Загора трябва да има стратегия за културното си развитие“

Дарин Петков е на 60 години. През 1988 година завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство“. 10 години е актьор във Варненския куклен театър. От 1 април 1998 година след спечелен конкурс на Министерство на културата до ден днешен е директор на Държавен куклен театър-Стара Загора. Магистър е по „Арт мениджмънт“ от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, гр. Пловдив. Основател е на Международния куклено-театрален фестивал за възрастни „ПИЕРО“. Под негово ръководство Старозагорският куклен театър заема водещо място сред културните институти в цялата страна.

Дарин Петков е общински съветник от квотата на ПП ГЕРБ. Избран е за председател на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедание, както и в комисията по образование и младежки дейности при Общински съвет Стара Загора.

Господин Петков, Вие сте председател на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания при Общински съвет Стара Загора. Опознахте ли се с колегите? Уточнихте ли стила и метода на работа? Гледате ли в една посока, както казва големият Екзюпери?

Фактически работим от два месеца – ноември и декември 2019 г. Имали сме три пъти заседания. Аз съм напълно удовлетворен от колегите. Разбираме се много добре, нямаме никакви противоречия. Всеки има различно мнение, обсъждаме отговорно предложенията, но заставаме зад взетото решение.

Кое е най-спешното решение, което трябва да вземете?

Най-важно е на предстоящата на 30 януари 2020 г.. сесия на Общинския съвет да се приеме промяната в наредбата за наемите и таксите при ползване на общинските сценични пространства и сгради. През м. декември на заседанието на Общинския съвет, предложението на общинската администрация мина на първо четене. Надявам се така да се процедира и на второ четене.

Преди да се облече в нормативна форма, предложението излезе от нас -тримата директори на операта, театъра и кукления театър, след дълго обсъждане. Предложените наеми са високи, но по този начин за външните продукции ще бъдат „цедка“, да не се допускат пощли представления. Трябва да има ред и порядък. Това така или иначе ще се случи, но аз още не съм наясно дали докрай е окомплектован Центърът за култура с нужните специалисти. Досега има назначени четирима човека – мениджър, техници по осветление и озвучаване, но трябва да има задължително поне още сценичен работник, чистач, охрана. От началото на Новата година не съм се срещнал още с новия зам.кмет по културата Милена Желева и това ще направя незабавно. Искам да седнем заедно и оперативно да уточним приоритетните неща, които трябва да се свършат.

На дневен ред е да се фиксират събитията, които ще влязат в Културния календар на Община Стара Загора за 2020 г. В определения за кандидатстване срок са подадени над 300 предложения на стойност над 1 млн лв. Разделям ги в две категории: Едните са събития, които задължително трябва да присъстват в живота на общността като се започне от 6 януари – общоградско честване на рождения ден на Христо Ботев и Богоявление, премине се през годишнината от обесването на Левски, 3 март – Националния празник на Република България, 24-ти май и пр. За мене това е истинският Културен календар. Следващ е въпросът да се обсъди начина на провеждането им. Тази година ще бъде като мониторинг да видим всички от комисията, заедно с изпълнителната власт да имаме някаква позиция, начинът по който се провеждат събитията така ли да продължи, трябва ли някакво осъвременяване, надграждане и какво да е то.

Искам да отделя в така наречения Културен календар календарните събития, годишнини и важни дати от художествените проекти, които се предлагат за събития в нашия град. Според мене има доста интересни предложения, които досега не са се случвали в общината. Мисля на тях да акцентуваме.

За мене е много важно, хората които кандидатстват , да знаят още в края на м. януари, ако не до началото на февруари със сигурност одобрени ли са за Културния календар или не. Ако ги има, с каква сума ще бъдат подпомогнати. Разбира се, всичко ще съгласуваме с изпълнителната власт, а не само каквото е мнението на Постоянната комисия по култура. Уточняването трябва да стане преди януарската сесия на Общинския съвет.

Моята мечта е за 2021 г. Културният календар да бъде разделен. Календарът да съдържа само задължителните национални, официални и местни годишнини и събитията през годината. Всичко останало са културни проекти, които трябва да се финансират от отделен културен фонд. Градовете със силна културна идентичност като Пловдив, София и Варна го правят. Те имат фонд „Култура“, където се кандидатства с проекти за художествени събития, за фестивали, за базари, за какво ли не. Фондът има отделна концепция и изисквания. Сега при нас всичко това е смесено и зависи как ще се проведе от изпълнителната власт.

Единодушно е мнението на всички членове от комисията провежданите прояви задължително да се посещават, ако не от всички нас, то поне от двама-трима. Целта е да имаме обратна връзка как събитието е замислено, как е реализирано, какъв е ефектът върху общността, постигнати ли са заявените цели, колко са посетителите, каква е ползата от провеждането му за развитието на общината. Нужна е по-голяма прозрачност.

Другото много важно наше задължение е да сме с отворени очи към управлението на общинската собственост на културните пространства. Не можем да си позволим например, чисто новото и модерно оборудване в Центъра за култура – зала, техника, фоайета и пр. , да се стопанисват безотговорно, немарливо, да влиза който пожелае. Според мене трябва да има някакъв критерии, според който да се предоставя базата за ползване. В това число и какво да се показва! Това не може да стане веднага – януари и февруари, а стъпка по стъпка. Имам още много идеи за Центъра. Засега няма да ги споделям, но претенцията ми е той да стане място, което да ражда духовност и висока естетика. Там могат да се случват изключително много и разнообразни събития. Преди Коледа бях на церемонията за определяне на Спортист на годината. Видях с очите си как са прибрани седалките, как се отваря чудесно пространство, което може да се използва за десетки неща, а не само за награждаване, чествания на годишнини и пр. Т.е. този Център може и трябва да инициира и да развие много разнообразна дейност, а не само да посреща различни гостуващи състави. Иска ми се да събере сили и инерция да започне да създава собствена визия за това какво ще се случва там.

Господин Петков, по време на предизборната кампания, Вие направихте изявление, че ако старозагорци Ви гласуват доверие и Ви изберат за общински съветник, едно от най-важните неща, които ще реализирате е да се създаде стратегия за развитие на културата в община Стара Загора за следващите 15-20 години. Предприемате ли първи стъпки в това отношение?

Няма как дадена община да осъществява културна политика, без да има културна стратегия. Градове като Велико Търново, Ловеч, Пловдив, Варна, София и др. имат разработени културни стратегии за 20-годишен период – това,за което мечтая. Сам не мога да извърша разработката, но можем да възложим на специалисти съответното проучване и структуриране на културната стратегия. След това с наши специалисти по изкуства, жанрове, дейности да се прецизира и предложи за обществено обсъждане. Разбира се ще мине през всичките постоянни комисии, на общинска сесия и стъпка по стъпка ще започне да се осъществява. Кой ще бъде на власт след 4 години, кой ще бъде зам.кмет по култура или кои ще са общински съветници, няма значение, щом има такава приета стратегия. Въпросът е да поискаме да я направим. И мисля, че това не е толкова трудно постижимо. Просто трябва да намерим хора специалисти, да им се възложи задачата за проучване и създаване на проект на база географската даденост, историческо наследство, културно наследство каквото притежава нашия регион. Ще предложа на комисията, първоначално да направим допитване до нашите културни институти, дружества, НПО, читалища, училища и всички, които имат отношение към въпросите на културата за намерението ни. Нека се съобразим с тяхното мнение за бъдещата визия на съответните институции. Стига вече сме работили само на парче, на дребно. Трябва да се обединят усилията ни.

Каква според Вас трябва да бъде глобалната цел на стратегията? Какво да се постигне?

Идентичността на един град е неговата култура. Да, важна е икономиката, където хората могат да изкарват препитанието си, но всичко след това е какво правя в свободното си време, какъв културен продукт и каква културна услуга мога да получа аз, моето семейство, моите деца, гостите от другите населени места от страната и чужбина. Това ще бъде духовното лице на Стара Загора. Само по този начин градът може да бъде притегателен център младите хора да искат да останат или да дойдат да живеят, да учат и да работят тук, тук да растат децата им, да се гордеят че живеят именно тук. Т.е. целта е обединяване на целия наличен духовен потенциал за запознаване, запазване, възпроизвеждане и приобщаване на децата и на младите хора към културните и историческите ценности на Стара Загора.

Надявам се на края на нашия четиригодишен мандат да могат старозагорци да кажат, че има развитие, то е за добро. Постигнато е много и пътят, по който сме поели, е верен.

Очакват ни много нови предизвикателства. Откъм инфраструктура ще получим Летен театър. От колко десетилетия на това много специално място само инцидентно се провеждат три-четири концерта годишно ? А това е перфектно място за културни събития. Не ми се иска натовареността там да става постфактум, както стана с Центъра за култура, с Центъра за даровити деца „Проф. Петър Жеков“, с къщата на Лилиев…Първо инвестираме, без да имаме изяснена функционална характеристика, а то е много важно. Трябва да бъде обратното. Такава опасност стои пред нас за Летния театър, за новия Зоопарк и за новата универсална зала в парк Артилерийски. Същото в пълна мяра се отнася за Античния форум „Августа Траяна“.Там могат да стават хиляди събития от разнообразни, по-разнообразни. Ние трябва да имаме план кой и как ще ги управлява, какъв ще бъде екипът. Какво искам да правя на тези места, с кого, защо, как да го постигна. В това отношение, мисля че всички колеги от комисията сме на едно и също мнение. И ще бъдем много внимателни всичко предварително да е изяснено за новите културни обекти.

Комисията, която ръководите, отговаря също за туризъм и вероизповедания. Каква е визията Ви за туризма?

Ясната концепция какви културни събития ще се провеждат, непременно ще се отрази благоприятно и върху туризма. Но всичко трябва да става стъпка по стъпка.

Аз съм човек, който е свикнал да работи по приоритети. Имам много идеи за бъдеще, но в момента най-важно е да се приемат новите наеми за културните бази и да се уточни Културният календар за 2020 г. Другото много важно нещо е създаване на предпоставки и добри условия за изработване на бъдеща културна стратегия за Стара Загора.

Росица Ранчева