Повишава се интересът към учителската професия в Стара Загора

Рекорден брой желаещи да станат учители са кандидатствали до момента за програмата за професионално и лидерско развитие на фондация “Заедно в час”, съобщават организаторите. От септември 2019 г. до днес интерес към програмата са проявили повече от 3000 души, което е значително повишение в сравнение с предходните години. 

Кандидатстването за настоящата година продължава до 10 февруари 2020 г. на сайта zaednovchas.bg

„Най-голям интерес към работата като учител с програмата на “Заедно в час” има от страна на завършващи студенти и професионалисти с опит между 5-10 години. Най-много кандидатстващи има от областите София и Пловдив. Следвани са от Варна, Бургас и Стара Загора, където се забелязва най-голямо повишаване на кандидатите в сравнение с минали години. 

През настоящата учебна година 15 учители и възпитаници от програмата на “Заедно в час” преподават в област Стара Загора. Училищата партньори на организацията в региона в момента са четири. Две поредни години РУО Стара Загора в партньорство с участници от програмата на „Заедно в час“ от областта организира регионален форум за обмяна на добри практики за задържане и мотивиране на учениците в училище. През следващите месеци предстои и третото издание на форума.

Всички кандидати за програмата на “Заедно в час” преминават през три етапа на подбор, преди да получат предложение за участие в нея. Няма изискване кандидатите да имат учителска правоспособност – одобрените участници придобиват такава в рамките на програмата. Необходими са завършена минимум бакалавърска степен до 1 септември 2020 г., желание за работа с ученици, които имат нужда от повече подкрепа, и готовност за работа като учител на пълен работен ден за период от две години. 

Заедно в час“ вече 10 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и социално-икономическия си произход. Организацията търси, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти от различни сфери, които да работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България.Екип „Маркетинг и комуникации“
Фондация Заедно в час

0885 356 075| 02 988 06 88 | communication@zaednovchas.bg
Collider Activity Center | бул. Цариградско шосе 111В,
София 1784 | 
www.zaednovc

Dolap.bg