Победители в конкурса за разработка на теми по математика

Педагогическа асоциация „Образование без граници“ и фондация „Миню Балкански“ организираха Национален конкурс за учители и студенти за разработка на тема/теми за извънкласна работа по математика за ученици от 2 до 12 клас. Основните цели на конкурса бяха да се съдейства за повишаване качеството на образователния процес и за създаване на условия за откриване и реализация на млади учители.

В посочения от организаторите срок бяха изпратени много и разнообразни разработки. Класирането бе направено на база на насочеността на разработката по класове.

За разработка за ученици от 4. клас: Весела Велидолска от гр. Шумен с тема „Рационално смятане чрез използване на разпределително свойство”

За разработка за ученици от 5. клас: Мария Христова от гр. Бургас „Данъците и математиката”; Петя Валентинова Белева-Димитрова с тема „Приложение на обикновените дроби в музиката”

За разработка за ученици от 6. клас: Петя Валентинова Белева-Димитрова – „Декартова координатна система“; Ирена Христова Муташка от гр. София с тема „Забавна математика” За разработка за ученици от 7. клас: Таня Манолова от гр. Хасково с тема „Българската шевица”; Иван Петров от гр. Асеновград с тема „Аз мога да решавам текстови задачи”

За разработка за ученици от 5. – 7 . клас:: Радалия Касърова- с. Светлен, с тема „Математиката – нужна и полезна”

За разработка за ученици от 8. клас: Иван Генчов Найденов от гр. Копривщица с тема „Светът на комбинаториката”

За разработка за ученици от 9. клас: Стефчо Наков от гр. Монтана с тема „Приложение на хомотетията”

За разработка за ученици от 10. клас: Цветанка Василева от гр. Враца с тема „Геометрична вероятност”; Радка Нейчева Генчева от гр. София с тема „Свойства на числовата редица на Фибоначи”

За разработка за ученици от 11. -12. клас: Бойко Пандев от гр. Бургас „Приложение на векторите при решаване на някои видове алгебрични и геометрични задачи” ; Инж. Петя Желева от гр. Бургас с тема „Математическо моделиране с MUPAD”

Разработките на победителите ще бъдат публикувани в списание „Образование без граници”. Ако авторите представят разработките си на английски език – до 10 страници, те ще бъдат публикувани в списание Mathematics and Informatics на Willie Yong в Сингапур.

Част от българската делегация за финала на Азия оупън в Южна Корея ще бъде Стефанка Петрова от Варна. Тя представи разработка „Моделиране с „вълшебни отсечки“ – за 3. и 4 клас

В началото на месец януари ще бъде обявена втората част на конкурса за създаване на математически задачи. Весели коледни и новогодишни празници!

Любомир Любенов