Безконфликтно се очертава заседание No 4 на Общински съвет Стара Загора

На 19 декември 2019 г. от 9:00 ч. в зала „П.Р.Славейков“ ще се проведе четвъртото заседание на Общински съвет Стара Загора. 40 са обявените предложения за разглеждане и гласуване по дневния ред. След като на 14 декември 2019 г. кметът Живко Тодоров съобщи пред медиите, че „оттегля план-сметката за дейностите по чистотата през 2020 г., определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г. за град Стара Загора и за населените места извън града“, „ябълката на раздора“ е ликвидирана.

Няколко са основните теми, които ще обсъждаме на предстоящото заседание, каза днес на брифинг Мария Динева, председател на Общинския съвет: Одобряване на план-сметките по чистотата с параметри без промяна в сравнение с миналата година; Одобряване на промени в структурата на общинска администрация. И на комисиите и на Председателски съвет нямаше коментарии и различни мнения. Това е нормално, защото право на кмета е да определи екипа, с който ще работи структурно и персонално; Разглеждане на две наредби – едната на второ четене за организацията и дейността на пенсионерските клубове и втората – на първо четене за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора“.

Ще се предложи още промяна на бюджета на община Стара Загора- вътрешни компенсирани промени в разходната част и промяна в инвестиционната програма за 2019 г.

Общинските съветници ще дадат съгласие за участие по три проекта: По ОП „Околна среда“- за изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци“; За кандидатстване с проектно предложение „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално“ , също финансирано по програма; Кандидатстване на Община Стара Загора по проект „Красива България“ за подобряване на социалната инфраструктура и благоустрояване на Детска градина „Звънче“.

Има предложения за определяне на представители на Община Стара Загора в Агенцията за регионално икономическо развитие и в Националната асоциация на председателите на общински съвети. Ще се определят и представители на Общински съвет в смесените дружества, каквито са Хлебопроизводство, Общинска банка, МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Индустриална зона „Загоре“ и др.

Ще се разгледат предложения за увеличаване с три години на договорите за наем на наемателите на търговски обекти на пазара в кв. „Казански“ (Руския пазар). Прекратяване на съсобственост в четири имота , четири искания на финансова помощ, избор на още 9 съдебни заседатели и др.

На журналистически въпрос какви са мотивите на Народен съюз да не подкрепи предложението на кмета Живко Тодоров за повишаване на таксата за отпадъци и как ще се осигурят необходимите 1.3 млн лв. Мария Динева, която е дълги години в тази партия каза:

През последните дни се чуха много силни думи и коментарии, които отдавам на емоцията и заради това, няма да ги коментирам. Това, което е сигурно е, че Народен съюз е коректен партньор. Ние за втори мандат подкрепяме г-н Тодоров и не издигаме наш кандидат за кмет. И той и ръководството на ГЕРБ, назад във времето и сега, са наясно с тази наша позиция. Ние сме я обявявали публично не еднократно и много отдавна. За Народен съюз има две неща, за които сме казали, че не можем да направим компромис, представлявайки хората, които са ни избрали. Голяма част от избирателите ни са гласували поради тези причини. От 2011 г. насам, никога във времето не сме подкрепяли вдигане на данъци и такси, включително и такса битови отпадъци и увеличението на цени на услуги. Припомням, че такса битови отпадъци е такса за услуга. А всичко, което се случва в България, на практика го превръща в поредния данък, който тежи на крайния потребител на услугата, на обикновения човек.

Отношенията между Народен съюз и ГЕРБ и респективно кмета Живко Тодоров не се променят по никакъв начин. Колегите няма как да бъдат разочаровани от нас, защото позицията ни е ясна.

Днес на Председателски съвет обсъдихме предложението ми, да инициирам разговор, който да започне непосредствено след приемане на Бюджет 2020, вероятно в началото на м. март 2020 г. Ние от Народен съюз, с много колеги от ГЕРБ, на комисията по финанси , обсъждахме, че общата рамка на средствата, които са необходими е едно, можем да говорим по нея. Но за да говорим по нея, трябва да имаме анализ на разходите, а не само това, какво очакваме да получим и хората и фирмите да платят.

През м. март ще седнем на кръглата маса – всички представители на политически партии и коалиции, за да намерим най-доброто работещо решение. Едната част е общата рамка. Другата част на темата е начинът по който да бъде начислявана такса битови отпадъци. Считам, че в момента както се процедира не е справедливо.

Така както е приет законът, до края на тази година е ясно. Но от м. януари 2020 г., съгласно чл. 67 на Закона за местните данъци и такси е повече от ясно написано, че общините са задължени да начисляват такса битови отпадъци на генериран боклук. Ако няма такава възможност, може с решение на Общински съвет да се избере друга методика, като ясно се упоменат мотивите , защо не може да се заплаща на генериран отпадък.

Важно е да започнем този разговор отрано, за да не се случи това, което се случи сега“, каза Мария Динева.

Росица Ранчева