Среща с Райчо Гънчев в поредицата „Красивите лица на Стара Загора“

На 19 декември от 18 часа в Международен младежки център заповядайте на последната среща от проекта „Красивите лица на Стара Загора“ с Райчо Гънчев – основател на Прабългарска школа за оцеляване „Багатур“. Проектът на сайта за изкуство, култура, знание, православие www.dolap.bg бе подкрепен от Община Стара Загора в сесията за проекти от Културен календар 2019.

Райчо Гънчев е доктор на науките, защитил е дисертация на тема “Проучване във запасите, биологията и екологията на кафявата мечка /Ursus arctos/ в Стара планина“, инженер-лесовъд. Има над 100 публикации за живота на дивата фауна, 7 книги и 3 стихосбирки. Сценарист и автор на над 35 филма за дивата фауна и лова, както и за известни наши войводи.

Организатор на два филма за мечката, излъчени по Франция Canal+ и немската програма VOX, съавтор на френско белгийската книга за европейската мечка.

Създател и Багатур /ръководител/ на прабългарска школа за оцеляване въз основата на древните познания на българите, “Бага-Tур” .

Радетел за възстановяване на древната ценностна система на българите в цялото и многообразие, духовни пространства и морално етическа красота.

Специалист в областта на дивата фауна, следознание, оцеляване и работа с традиционни оръжия от кон.

Проект „Красивите лица на Стара Загора“ е посветен на 140 -годишнината от възстановяването на Стара Загора. Целта му е младите хора в неформална обстановка да се срещнат и разговарят с изтъкнати специалисти от различен социален и професионален спектър, достигнали високо ниво на реализация и в същото време, останали верни и предани на родния град и на общността, за която допринасят максимално според възможностите си.

Срещите се провеждаха веднъж месечно от 18:00 ч. в залата на Международния младежки център.