Милена Желева ще е новият зам.кмет по културата в Стара Загора

На пресконференция, състояла се на 12 декември 2019 г., кметът Живко Тодоров обяви официално името на петия си заместник в екипа.

„Ако новата структура на общината бъде приета на предстоящата сесия на Общинския съвет, ще предложим Милена Желева за заместник кмет, каза Живко Тодоров.- Нека се знае предварително, някой да не помисли че правим нещо скрито. Това е номинация, която е направена след разговори с културните институции в града, със съветниците от ГЕРБ, с хората като цяло от екипа.

Спряхме се на Милена Желева, защото е от ГЕРБ. Тя е отговорен човек, с който работим от години. Културните институти сами ми я препоръчаха. Явно работата й като общински съветник и председател на Постоянната комисия по културата в предходния мандат е повлияло върху това тяхно желание. Особено сред по-младата гилдия от културни дейци ме помолиха да имат човек, с когото да работят и посочиха нея. Смятам, че тя ще върши добра работа. Има комуникация с медиите. Ако досега като общински съветник е имала свободата да комуникира с когото реши, като зам.кмет няма да има тази свобода, а ще трябва да комуникира с всички по съответния начин. Влизайки в екипа, тя поема и много отговорности и носи лична такава пред хората и пред мене“-мотивира се кметът.

Милена Желева е на 44 години. Родена е в Кърджали, но от много години живее и се реализира в Стара Загора. Завършила е „Българска филология“ в Пловдивския университет, а магистратура по комуникации. Дълги години е работила като журналист в различни издания, както и „връзки с обществеността“. Предходният мандат беше председател на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания“ при Общински съвет Стара Загора.

Семейна е с две дъщери – едната студентка, а другата -малка ученичка.

Новата структура на общинска администрация и новият зам.-кмет ще бъдат подложени на гласуване от общинските съветници на заседанието им на 19 декември. Едва с десет души е нараснала числеността на администрацията през последите осем години-359 са сега щатните бройки. Кметът Тодоров отчете и намаляване през годините на началниците на отдели, сектори и на директорите на дирекции.

Структурата на общината, предложена от кмета разделя единия ресор на досегашния кмет Иванка Сотирова – образование, култура, социални дейности, здравеопазване. Тя ще отговаря само за образование, социални дейности и здравеопазване. Зам.кметът Красимира Чахова, която отговаряше за общинска собственост, социална политика, спорт и туризъм вече няма да отговаря за туризъм. Обособява се нов ресор – култура, туризъм и младежки дейности, за който се предлага Милена Желева.

„Тази промяна се налага, защото още в предизборната ми кампания и преди това, всички културни институти заявиха пред мен, че искат да имат отделен ресор в тази сфера, с когото да работят, обясни Живко Тодоров.- Аз съм им обещал това и с новата структура обособяваме този ресор. Целта е да засилим работата в културните дейности, туризма, провежданите мероприятия…

Г-жа Сотирова е експерт в областта на образованието. Преди осем години тя се нагърби с много тежък и голям ресор, което е сериозно разпъване за един човек да отговаря за всичко това. Да не говорим, че искаме да обърнем по-голямо внимание и на здравеопазването през този мандат. Искаме да вземем сградата на бившата АГ. Правим постъпки, за да можем там да настаним общинския център за доболнична помощ, да съберем цялата доболнична помощ на общината и да направим нещо модерно и хубаво. Това изисква време, труд и ангажименти.

В понеделник (16 декември 2019 г.) имаме среща с министъра на образованието за преминаване на едносменен режим на всички училища, за реализиране на идеята за откриване в Стара Загора на гимназия за талантливи деца. Там ще има много работа, която трябва да се свърши- обясни градоначалникът.- Това е основната промяна която се прави. Тъй като знам на сесията какво ще се говори, че се разкрива още едно зам.кметско място и т.н. искам да съобщя няколко факти: На 1 януари 2010 г., преди да бъда кмет е имало 4 зам.кмета и 26 началници на отдели. През 2020 г. ще имаме 5 зам. кмета (1 повече) и 23 началник отдели. 9 началници на сектори е имало през 2010 г., в момента има 3. Преди 9 години е имало 9 директори на дирекции, сега те са 6. Общата численост на служителите е била 349 души през 2010 г., сега е 359 – 10 души са назначени в повече за 8 години. Т.е броят на началниците в общината е намалял в сравнение с 2010 г. Намаляват се ръководните звена в общината и се увеличава броят на служителите, които работят като експерти, което е нормално.

По структурата има и други промени. Дирекция „Европейски проекти“ се преобразува в Дирекция „Инвестиции и европейски програми“ . В тази дирекция ще има двама началник на отдели „Инвестиции“ и „Европейски проекти и международна дейности“. За назначаване на началниците на отдели ще бъде обявен конкурс.

Оценката ми за заместниците ми е отлична и те се справят много добре с поставените задачи. Разбира се, всеки има трески за дялане. Не казвам, че са перфектни, зная какви са предимствата и недостатъците на всеки един от тях, но зная също, че всеки от тях е поемал сериозна отговорност през тези осем години. Винаги съм стоял до хората, които са ме подкрепяли и са работели в екип с мен. Всеки е грешил. И да назнача нови хора, няма да допуснат по-малко грешки. Разчитам на хората, с които сме тръгнали заедно, поставили сме си задачи и сме постигнали смятам доста успехи за града“- каза Живко Тодоров.

Кметът благодари предварително на всички общински съветници, които ще подкрепят направените разумни предложения, защото са основани единствено и само на факти. В тях няма никакъв популизъм, политика или нещо друго.

Росица Ранчева