10-ти международен дигитален фото салон

10-ти международен дигитален фото салон

ФОТОВАКАНЦИЯ 2019

Тема: ОТВОРЕНА

Условия за участие: Професионалисти и аматьори от цял свят могат да участват в този конкурс.

Три категории:

ОТВОРЕНА (O – код на категорията)

ПЕЙЗАЖ (L – код на категорията)

ГОЛО ТЯЛО (N – код на категорията)

Участниците могат да предадат по 4 фотографии във всяка категория

Краен срок за регистрация: 02.12.2019

Журиране: 14.12.2019

Обявяване на резултатите: 31.12.2019

Изложба и награждаване: 14.01.2020

Изпращане на каталозите: 30.01.2020

Жури:

1. Николай Василев, EFIAP, Bulgaria – Председател

2. Раша Милойевич, MF FSS / EFIAP / EsFIAP, Сърбия

3. Величка Тодорова, AFIAP, България

Резерва: Проф. Цветан Гавровски, EFIAP, Македония

 ТУК ще намерите всички подробности https://photovacation.org/