Фотоконкурс „Гостоприемна Стара Загора“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ФОТОКОНКУРС „ГОСТОПРИЕМНА СТАРА ЗАГОРА“

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА

–              Срок за подаване на фотографиите: 15 ноември 2019 г. – 15 декември 2019 г.

–              Срок за гласуване: 15 декември 2019 г. – 15 януари 2020 г.

ОРГАНИЗАТОР НА ФОТОКОНКУРСА

Фотоконкурсът „Гостоприемна Стара Загора ” се организира от неформална група „ИЗКЛЮЧитЕлНИТЕ“ в изпълнение на проект „Генерация на социална солидарност“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Във фотоконкурса имат право да участват за наградите всички физически лица между 15 и 29 години, живеещи на територията на гр. Стара Загора.

ТЕМАТИКА НА ФОТОКОНКУРСА

Фотоконкурсът се провежда под името „Гостоприемна Стара Загора” и е за млади любители фотографи, които могат да изпращат свои снимки, показващи толерантността и гостоприемството на град Стара Загора във всичките му форми.

РЕГИСТРАЦИЯ И УЧАСТИЕ

  1. Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на адрес izkluchitelnite@gmail.com
  2. Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация:

– заглавие на снимката

– име на автора фотограф

– текст, описващ мястото, времето и ситуацията и историята на снимката (до 500 знака)

– телефон за връзка

До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.

ОГРАНИЧЕНИЯ

1.Всеки автор може да участва с максимум 3 авторски снимки във фотоконкурса.

  1. Снимките за фотоконкурса трябва да са не по-стари от 1 г. (да са направени в рамките на 2019 г).
  2. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:

– обработка на яркост и контраст;

– изостряне на изображението;

– прекадриране на снимката.

Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

НАГРАДИ

Всички участници, могат да изпращат фотографии в периода 15 ноември 2019 г. – 15 декември 2019 г. на адрес izkluchitelnite@gmail.com

Всички фотографии, отгорарящи на условията на конкурса, ще бъдат качени на Facebook страницата https://www.facebook.com/ExceptionalStZ  и за тях ще може да се гласува в периода 15 декември 2019 г. – 15 януари 2020 г. за носител на „Наградата на публиката“. За една снимка може да се гласува само веднъж.

На 18 януари 2020 г. ще бъде обявени победителите в конкурса и носителят на „Наградата на публиката“.

Имената им ще бъдат обявени във Facebook – https://www.facebook.com/ExceptionalStZ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

  1. Участниците във Фотоконкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-горе правила на фотоконкурса, наречени „Официални правила”.
  2. Официалните правила се публикуват на https://www.facebook.com/ExceptionalStZ/ и ще бъдат достъпни за целия период на фотоконкурса.
  3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.facebook.com/ExceptionalStZ/
  4. С участието си във фотоконкурса, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на фотоконкурса.
  5. Всички участници, които са нарушили правилата на фотоконкурса, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.