Конкурс за идеен проект за спортна зала обяви Община Стара Загора

Община Стара Загора обяви конкурс за идеен проект за нова, многофункционална спортна зала. Тя ще се намира в центъра на новия парк „Артилерийски“.

Предметът на дейност е „Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I – спорт, атракции, озеленяване, рекреация кв.334а, гр. Стара Загора“.

В информацията, публикувана на страницата на Общината се посочва, че функционалната характеристика на многофункционалното съоръжение включва провеждане на състезания от различни спортове, в съответствие с изискванията на международните федерации, с адаптивност на трибуните  и  цялостната конфигурация на залата, както и на концерти, конференции, изложения, изложби и други културни прояви. Нужно е обособяването и на бизнес зона, конферентен блок, заведения за хранене и развлечения. Сградата следва да бъде съобразена със заобикалящата паркова среда.

Съоръжението трябва да разполага с капацитет от 5 200 седящи места. Възложителят изисква да се предвиди възможност за телескопично прибиране на част от трибуните с оглед провеждане на различни мероприятия и спортни състезания. При организиране на концерти следва да се предвидят допълнителни 1200 преместваеми места и вход осигуряващ безпроблемно внасяне на сценично оборудване.

Предложенията ще бъдат приемани в Община Стара Загора до 17 февруари 2020 г.. Предвиден е награден фонд в размер на 35 000 лв. за класираните идейни проекти на първите три места: на първо място – 20 000лв., на второ- 10 000лв. и на трето – 5000лв..

Общата прогнозна стойност на инвестицията за проектиране и изграждане на многофункционална спортна зала в Стара Загора е до 25 млн.лв. с ДДС.

Dolap.bg