Македонски учители гостуваха на ОУ „Кирил Христов“

Учители от Основно училище „Малина Попиванова“ град Кочани, Македония -Благой Петров- директор, Катя Стоянова- начален учител, Гордана Янева- начален учител, Саня Михаилова- учител по английски език, Христина Митева- учител по английски език, Хилда Панов- учител по македонски език, Стоянчо Димитров- психолог, Александър Шалевски- учител по физическо възпитание и спорт, посетиха Основно училище „Кирил Христов“ в Деня на християнското семейство- 21 ноември 2019 г.

На срещата учителите разказаха за образователната система в Македония. Страната им е избрала подход на поддържане на образователни структури във всяко населено място, в което има деца в училищна възраст. Алтернативата на оптимизацията на училищната мрежа в България, в Македония включва система от централни и поддържащи училища. В малките населени места с ограничен брой ученици се запазва училището в начален етап (независимо от броя на учениците), прикрепени към едно „средищно” училище, което има отговорност за административното управление. След като приключат образованието си в „поддържащото” училище и завършат началния етап на образование (при завършен 5 клас), децата продължават в централното, за което е подсигурен безплатен транспорт и учебници. Противно на българската образователна система обаче, македонската няма целодневна организация на учебния процес, нито обедно хранене за учениците. За сметка на това обаче, всяко училище се стреми да си подсигури психолог, който да работи с деца и родители в риск.

Директорът на ОУ „Малина Попиванова“ г-н Петров обясни основни моменти от принципа на работа в техните училища, законовия минимум за сформиране на един клас, който се оказа доста по-голям от този в България – 24 ученици, материалната база, с която разполагат. Гостите направиха презентация с предложение към нашето училище за съвместно участие в европейски проект по програма „Еразъм +“.

От своя страна ние им показахме материалната база, с която разполага нашето училище. Запознахме ги с дейностите на екоклуба към училището „Посланици на природата“, представихме им и добри практики в преподаването по математика, история и цивилизации, география и икономика, български език и литература свързани с проект „Педагогика в зелено” 2019-1-BG01-KA101-061869 по Програма „ЕРАЗЪМ +“ ключова дейност КД 1 „Образователна мобилност за граждани” сектор „Училищно образование”.

Гостуването на македонските учители провокира ръководството на училището ни в лицето на г-н Балъкчиев и зам. директорите- г-жа Йотова и г-жа Манджукова за разширяване на полезната практика да бъдат организирани повече такива срещи в съседните държави. Това е реална възможност за запознаване с полезни практики на нашите колеги в чужбина.

Екатерина Йовчева