Комисията по образование заяви амбиции за надграждане на постиженията

На 20 ноември 2019 г. Постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата при Общински съвет Стара Загора проведе първото си заседание. Комисията е от 11 души и тъй като съветниците се срещаха виза ви за първи път, започнаха с взаимното си представяне.

Председател на комисията е Валентина Бонева. Тя съобщи, че трети мандат е общински съветник, но с проблемите на образованието ще се занимава за първи път. Като приоритет изтъкна, че дълги години е била началник на отдел „Закрила на детето“.

Заместник председател е Милена Желева. Има висше образование по Българска филология и магистратура по медийни комуникации. Била е и учител, и журналист, а през последните няколко години е PR на ПП ГЕРБ. Доц. Емил Славов е преподавател по клинична имунология в Тракийски университет. Де факто той осъществява връзката между Община Стара Загора и университета . Като член на Клуба на работодателите се занимава с проблемите на дуалното обучение. Баща е на тризнаци, които вече са петокласници. Искра Михайлова съобщи, че има 10 години стаж като PR. Сега е мениджър в частна семейна фирма с предмет на дейност езиково обучение. Ваня Михайлова е представител на частния бизнес. От тази гледна точка тя ще работи образованието да подготвя кадри за нуждите на бизнеса. Втората й основна цел е да се подкрепят максимално талантливите деца. (Тя с гордост съобщи, че е баба на „диамантения“ Йоан Михайлов). В този смисъл тя застава зад становището на кмета Живко Тодоров за осъществяване на Национална академия за талантливи деца. Петър Желязков 30 години е издател и печатар. Горд е, че е четвърто поколение учител (по история и английски език). Автор е на обемната книга „1000 причини да се гордеем, че сме българи“. Стефан Духтев има икономическо и PR– образование. Има идеи как образованието да стане модерно, ефективно и атрактивно. Кремена Мандаджиева е икономист. Втори мандат е общински съветник и член на ПК по образование. Има опит при обучението на възрастни. Бояна Танева е за първи мандат общински съветник, но втори като член на Европейската младежка организация. Завършила е висшето си образование в чужбина, но се е завърнала и се реализира в родния град. Има солиден опит за работа с младите хора. Нина Димитрова е преподавател по английски език в ППМГ Гео Милев“, т.е. работи непосредствено с младите хора, комуникативна е и счита, че ще бъде полезна в комисията. Дарин Петков (отсъства поради командировка в София) от 21 години е директор на Държавен куклен театър Стара Загора. За първи мандат е общински съветник. Председател е на ПК по култура, туризъм и вероизповедания.

В началото на заседанието присъства и председателят на Общинския съвет Мария Динева. Тя сподели, че това е любимата й комисия, тъй като предишния мандат е била неин председател. Тъй като с изключение на Кремена Мандаджиева всички останали са за първи път в комисията по образование, г-жа Динева ги увери, че с администрацията се работи безпроблемно, в диалог и креативно.

По дневния ред на 3-то заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 28 ноември 2019 г., не се налагаха конкретни становища от комисията. По точката за избор на представители на Общински съвет Стара Загора в състава на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора, за представител на комисията единодушно беше избрана Искра Михайлова.

На заседанието присъства ресорният зам.кмет Иванка Сотирова. Тя подробно започна старейшините със състоянието, проблемите и перспективите на образованието в Община Стара Загора. Стана ясно, че Общината отговаря само за поддържането на инфраструктурата в образованието, но няма право да влияе върху методиката и учебния процес в учебните заведения.

Половината от Бюджета на Общината – 52 млн. лв. струва издръжката на образованието. В голяма степен обаче Общината е „пощенска кутия“ за средствата за заплати и издръжки. От Бюджета 80% се осигуряват за инфраструктура. Само 5 от всичките 47 училища на територията на община Стара Загора се нуждаят от пълно или частично реновиране: ОУ „Самара“, НУ „Кольо Ганчев“, СУ „Васил Левски“ и Гимназия „Христо Ботев“. Намеренията на ръководството са свободната сграда на досегашното Първо основно училище „Георги Бакалов“ да се реконструира и подготви за база за бъдещата Национална академия за талантливи ученици. Две професионални гимназии – по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“ и по електротехника „Г.С.Раковски“ влизат в основен ремонт с финансиране от държавата. Законът дава възможност при желание, професионалните училища да станат общински, но това е друга тема,която тепърва подлежи на обсъждане.

4 са детските градини, на които също предстои реновиране ДГ No 3 “Ян Бибиян“, ДГ No 4 „Бреза“, където трябва да се дострои сграда за нуждите от още две занимални, ДГ No 29 “Славейче“ и ДГ No31 Слънце“. Големият проблем, който трябва да се реши в следващите години поетапно е ремонтиране на дворовете в училищата и в детските градини. В някои детски градини трябва да се подменят и съоръженията.

Г-жа Сотирова сподели за полаганите грижи за разгръщане на извънучилищна дейност. В Центъра за личностно развитие в 32 форми децата се занимават с изкуство, природни науки и гражданско образование. Специално внимание се отделя за талантливите математици, като се подсигурява участието им в международни турнири. Запазено място има и Международният младежки център, който завоюва европейски знак за качество. В момента му се извършва проверка, в резултат на която би могло да кандидатства за нов проект за 1.5 млн евро за издръжка и дейност. При новите условия дейността му се разширява за работа не само с младежи от етнически произход, но и от социално слаби семейства. Разширява се дейността и сред селата.

Общината предлага максимално добри условия за отглеждане на най-малките старозагорци в напълно реновирани всички детски ясли и в детските градини с достатъчен капацитет.

С изключение на две училища – ІІ ОУ „П.Р.Славейков“ и СУ „М.Горки“ проблеми с преминаване на едносменен учебен процес няма. Обсъждат се възможности за решаване на казусите. Краен срок е 2021 г.

На зададени въпроси зам.кметът обясни, че проблеми с отоплението в училищата и детските градини през зимата няма. Един от основните проблеми на администрацията, за чието решаване се очаква компетенцията и на комисията, е приобщаването на родителите като партньори в образователния процес Предстояща е среща с Асоциацията на родителите. Друг сериозен казус е привличане и задържане на млади специалисти в средното образование.

Един от належащите въпроси, поставен на вниманието на общинското ръководство е липса на осветеност в някои училищни дворове, за което трябва да се предприемат незабавни мерки.

Комисията реши поетапно да се проведат срещи с ръководствата на детските градини, на училищата и след приключване на изборната кампания – и с това на Тракийски университет. Проблемът там е полагане на всички усилия за разкриване във висшето училище на технически специалности възможно най-скоро.

Росица Ранчева