Ученици от Еко клуба при ОУ „Кирил Христов“ участваха в Парламентарната сесия на Младежкия воден парламент

Ученици от Еко клуб „Посланици на природата” към Основно училище „Кирил Христов” взеха участие в IX Парламентарна сесия на Младежки воден парламент. Събитието се откри на 8.11.2019 г. Последваха приветствия от името на Поля Цоновска, кмет на община Долна Митрополия и условен домакин на събитието, поднесен от зам.кмета Георги Йончев. От името на директора на Басейнова дирекция Дунавски район /БД ДР/ Плевен инж. Петър Димитров с „Добре дошли“ се обърна към участниците Весела Комаревска, която пожела ползотворна работа и весело изкарване на територията на БД ДР.

Програмата беше наситена с много интересни дейности: Посещение на Природен парк „Персина“. Запознаване с водолюбивите птици и биоразнообразие. Анализ на водите на река Дунав при Белене с мобилна лаборатория и страхотна еко акция с партньорството на „Океани без отпадъци”.

Благодарим на БД Дунавски район, РЛ на ИАОС, ръководството на ПП Персина, инж. Стела Божинова и на Bernard Merkx, Waste Free Oceans!

Беше извършено почистване на брега на река Дунав като заключителна акция по проект на фондация „Океани без отпадъци“ начело с неговия ръководител Бернард Меркс. Децата и техните ръководители получиха грамоти „Приятел на Дунав”.

След добре свършената работа беше посетен отдел „Природа“ на Регионален изторически музей– Плевен, където всеки екоклуб представи презентация на тема: „Опазване на минералните води в България”. Нашият еко клуб „Посланици на природата” се представи отлично от Симеон Спиров и Виктор Бояджиев- ученици от 6 „В” клас. По- късно вечерта, заедно със своята ръководителка Екатерина Йовчева, те представиха дейностите на еко клуба за учебната 2018/2019 г.

Благодарим за предоставената възможност на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен, Басейнова дирекция Черноморски район с център гр. Варна, Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център гр. Пловдив и Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център гр. Благоевград.

Екатерина Йовчева