„Светът на детето“ се разкрива в новата книга на ДГ“Светлина“

Премиерата на книгата „Светът на детето“, издание на колектива на ДГ“Светлина“ ще бъде на 14 ноември 2019 г. от 14,00 часа във фоайето на Държавна опера-Стара Загора.

В книгата на 96 страници, в 4 раздела /“Светът на детето“, „Детето и светът на възрастните“, „Детето и светът на изкуството“ и „Клубове“/ се представят 20 иновативни практики на учители в детската градина.

„Основна цел на възпитателната работа според иновативната авторска програмна система на ДГ“Светлина“ е социализацията на детето и превръщането му в личност. Според авторите на иновативната система целта, заложена в стратегията, определя и визията на „Личностно ориентираният модел за формиране на детската личност, който включва: Емоционално и психическо благополучие на здраво и щастливо дете, екология на детството, познавателно развитие на детето, формиране на социални  и на  комуникативни умения, стимулиране на детската креативност“ – се казва в предговора на Йоанна Димитрова, директор на ДГ“Светлина“.

Книгата е написана под научното ръководство на доц.д-р Камелия Галчева от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, която от години консултира екологичното обучение на децата в „Светлина“.

Красивата книга се издава от Рекламна къща „Акром“.  Рая Енчева е автор на илюстрациите, а Пламена Ганева – на графичния дизайн и дизайн на авторското лого.

В книгата са описани интересни игри, сценарии за тържества, различни инициативи. Четивото е полезно за учители в детски градини, студенти по педагогика и преподаватели във ВУЗ.

Dolap.bg