Ден на висшето образование в чужбина предстои в Стара Загора

На 13.11.2019 г. от 11 до 19 ч. в хотел „Верея“, Стара Загора, ще се проведе ден на висшето образование в чужбина в рамките на националната кампания Edumarathon, организирана по международния проект „Световно образование“ в България.

Професионални образователни консултанти ще представят последните тенденции и насоки, свързани с условия за прием в университетите в чужбина по време на срещи с ученици от 11 и 12 клас и техните родители.

Посетителите ще се запознаят с конкретна информация за основните държави, предпочитани и нови специалности и условията, при които могат да реализират успешен прием в западен университет. Ще бъде засегната и актуалната тема „Образование по време на Брекзит“, свързана с многобройните въпроси на кандидатите да се обучават в британски университети.

Професионалните консултанти ще отговарят на индивидуални въпроси на посетителите и ще предоставят персонални решения според възрастта и интересите им. Учениците ще получат насоки и за по-добра професионална ориентация, като разширят знанията си за нови специалности на западните университети, свързани с перспективни професии и с гаранция за успешна кариера и реализация.

Според възрастта и нагласите, посетителите на Edumarathon ще получат и най-подходящите за тях насочващи материали като брошура с информация за кандидатстване по държави и най-големия каталог за западни университети с информация за специалности и условия за прием, издаван в България

Edumarathon е специализирано събитие на най-голямото международно изложение „Световно образование“ и се провежда в градовете, където се наблюдава ръст на кандидатите за обучение в чужбина. През последните 5 години Стара Загора се нарежда сред градовете с траен ръст в броя на кандидатите в западни университети, като причина за това са елитните средни училища и гимназии в града и добрата класна и извънкласна подготовка на учениците по чужди езици, математика и литература.

ПРОГРАМА:

11:00-12:00 Образование по време на Брекзит – пътят към UK
12:00-13:00 А сега накъде? Държави, специалности, перспективни професии
15:00-17:00 Информация и индивидуални консултации
17:00-18:00 Образование по време на Брекзит – пътят към UK
18:00-19:00 А сега накъде? Държави, специалности, перспективни професии
Dolap.bg